ห้องเรียนครูศรีสกูล โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2553

รูปภาพของ skksrisakul

สวัสดีค่ะ นักเรียนระดับชั้นม.ปลายทุกคน

   ในภาคเรียนที่ 2/2553   เรายังคงให้บล็อคในการจัดการเรียนการสอนจาก www.thaigoodview.com เหมือนเดิมนะค่ะ  สำหรับชิ้นงานต่างๆ ให้นักเรียนติดตามและส่งงานให้ครบตามที่กำหนดด้วยนะค่ะ  ในเทอมนี้ มีการเรียนการใช้โปรแกรม Desktop Author ,Webbase Instuction ,Macromedio Captivate ซึ่งล้วนแต่เป็นโปรแกรมที่ต้องเวลาและความสนใจทั้งสิ้น ครูหวังว่านักเรียนทุกคนคงได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สุงสุดนะค่ะ

 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

 ม. 4/1
  งานชิ้นที่ 1 กำหนดส่ง  5 พ.ย. 53
  งานชิ้นที่ 2
  งานชิ้นที่ 3 

 ม. 4/2
  งานชิ้นที่ 1 กำหนดส่ง  5 พ.ย. 53
  งานชิ้นที่ 2
  งานชิ้นที่ 3 

 ม. 4/3
   งานชิ้นที่ 1 กำหนดส่ง  5 พ.ย. 53
   งานชิ้นที่ 2
   งานชิ้นที่ 3 

 ม. 4/4
   งานชิ้นที่ 1 กำหนดส่ง  5 พ.ย. 53
   งานชิ้นที่ 2
   งานชิ้นที่ 3 

 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
 
 ม. 5/1
   งานชิ้นที่ 1 กำหนดส่ง  5 พ.ย. 53
   งานชิ้นที่ 2
   งานชิ้นที่ 3 

 ม. 5/2
   งานชิ้นที่ 1 กำหนดส่ง  5 พ.ย. 53
   งานชิ้นที่ 2
   งานชิ้นที่ 3 

 ม. 5/3
   งานชิ้นที่ 1 กำหนดส่ง  5 พ.ย. 53
   งานชิ้นที่ 2
   งานชิ้นที่ 3 

 ม. 5/4
   งานชิ้นที่ 1 กำหนดส่ง  5 พ.ย. 53
   งานชิ้นที่ 2
   งานชิ้นที่ 3  

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

 ม. 6/1
   งานชิ้นที่ 1 กำหนดส่ง  5 พ.ย. 53
   งานชิ้นที่ 2
   งานชิ้นที่ 3 

 ม. 6/2
   งานชิ้นที่ 1 กำหนดส่ง  5 พ.ย. 53
   งานชิ้นที่ 2
   งานชิ้นที่ 3 

 ม. 6/3
   งานชิ้นที่ 1 กำหนดส่ง  5 พ.ย. 53
   งานชิ้นที่ 2
   งานชิ้นที่ 3 

 ม. 6/4
   งานชิ้นที่ 1 กำหนดส่ง  5 พ.ย. 53
   งานชิ้นที่ 2
   งานชิ้นที่ 3  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์