ห้องส่งงาน ม.6/4

รูปภาพของ blmkrupaweena

ให้นักเรียนคลิกที่แสดงความคิด
เห็นเพื่อส่งใบงานตามที่ครูสั่ง  โดยแจ้งชื่อ  นามสกุล  เลขที่  ห้อง
และCoppy url ของบล๊อกที่นักเรียนทำงานส่ง มาวางไว้ตรงแสดงความคิดเห็นด้วย

รูปภาพของ blm19137

นางสาว จันทร์ญารัตน์  สุดลำ ชั้นม.6/ 4 เลขที่ 39

 

ส่งใบงานที่4 http://www.thaigoodview.com/node/85180

ส่งใบงานที่ 1,2,3,4,5,6

นางสาว สุภาพร ธงชัย ม.6/4

เลขที่34

http://www.thaigoodview.com/node/82509/edit

รูปภาพของ blm16275

ส่งงานค่ะ

นางสาวคุลิกา  อินตา

ม.6/4   เลขที่ 9

ใบงานที่ 6 http://www.thaigoodview.com/node/94287 

รูปภาพของ blm16275

ส่งงานค่ะ

นางสาวคุลิกา  อินตา

ม.6/4   เลขที่ 9 

ใบงานที่ 5 http://www.thaigoodview.com/node/94286

รูปภาพของ blm16311

นางสาว พิมญาดา  เดวิเลาะห์

  ม.6/4  เลขที่  18

ส่งใบงานที่ 5และ 6ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/82271#comment-77242

รูปภาพของ blm16302

นายพิษณุ ทองมี เลขที่4 ม.6/4 ส่งใบงานที่ 1-6

http://www.thaigoodview.com/node/89725

รูปภาพของ blm18506

น.ส. ณัชชา คีแนน เลขที่ 13 ชั้น ม.6/4

ส่งใบงานที่5,6

http://www.thaigoodview.com/node/81829#comment-76652

รูปภาพของ blm19140

   ส่งใบงานที่  4   ค่ะ

 นางสาวสุวิมล    ศรีบริบูรณ์    เลขที่  41

http://www.thaigoodview.com/node/94262

รูปภาพของ blm18505

ส่งใบงานที่ 6

นางสาวชลลดา แสงศิลป์ ม.6/4 เลขที่ 10

http://www.thaigoodview.com/node/82260#comment-93729

รูปภาพของ blm18513

นางสาววรางคณา  ทูลเศียร ม.6/4 เลขที่ 28

ส่งใบงาน 4 5 6

http://www.thaigoodview.com/node/87101

รูปภาพของ blm18518

นางสาวสุพัตรา  มั่นคง ม.6/4 เลขที่ 33

ส่งใบงานทื่ 4 5 6 ค่ะ

 

 http://www.thaigoodview.com/node/81812

 

รูปภาพของ blm19140

ส่งงาน ใบงานที่ 6

นางสาว ธัญญา มหาไพบูลย์ เลขที่ 38 ม.6/4

http://www.thaigoodview.com/node/94221

รูปภาพของ blm19140

ส่งใบงานที่ 5

นางสาว สุวิมล ศรีบริบูล เลขที่ 41 ม.6/4

http://www.thaigoodview.com/node/94219

รูปภาพของ blm18596

ใบงานที่ 6

นางสาว ธัญญา มหาไพบูลย์ เลขที่ 38 ม.6/4

 

http://www.thaigoodview.com/node/94215

รูปภาพของ blm18596

ส่งใบงานที่ 5

นางสาว ธัญญา มหาไพบูลย์ เลขที่ 38 ม.6/4

 

http://www.thaigoodview.com/node/94213

รูปภาพของ blm19139

 

ส่งใบงานที่ 6

นางสาว สุนิสา อ่ำสะอาด เลขที่ 40

http://www.thaigoodview.com/node/94205

 

รูปภาพของ blm19139

ส่งใบงานที่ 5

นางสาว สุนิสา อ่ำสะอาด เลขที่ 40

http://www.thaigoodview.com/node/94203

รูปภาพของ blm19137

 

 

 นางสาว จันทร์ญารัตน์ สุดลำ ชั้นม.6/4  เลขที่ 39

 ส่งใบงานที่ 5-6 ค่ะ

 

http://www.thaigoodview.com/node/85180

รูปภาพของ blm18507

ส่งใบงานที่5,6ค่ะ

 น.ส.ธารารัตน์  ยินดี

เลขที่ 14 ม.6/4

 

http://www.thaigoodview.com/node/81713

รูปภาพของ blm16287

ส่งใบงานที่5และ6ค่ะ

นางสาวสุดาวรรณ  มุ่งหาสิน เลขที่29  ม.6/4

http://www.thaigoodview.com/node/82188#comment-77238

รูปภาพของ blm18520
ส่งใบงานที่ 5-6 ค่ะ!!!!
 
 
นางสาวอนุสรา  ช่องาม ม.6/4 เลขที่ 36
 
!!!SmileLaughingTongue out!!!
รูปภาพของ blm18518

ส่งงาน ใบงานที่ 5 และ 6

นางสาวสุพัตรา มั่นคง ชั้น ม. 6/4 เลขที่ 33

http://www.thaigoodview.com/node/81812#comment-93368

รูปภาพของ blm16232

http://www.thaigoodview.com/node/82199

ส่งใบงานที่ 4 5 6 ค่ะ

นางสาวมณิสรา ลัดดาพงศ์

-v- ขอให้พระเจ้าโปรดจงอภัย อาเมน

วรรณิภรณ์ ลิลา ม.6/4

ส่งงานใบงานที่ 3 4 5 6 ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/82262

รูปภาพของ blm18051

             ส่งใบงานที่6ค่ะ

      น.ส.รัชนก  กิดิอาษา  ม6/4 เลขที่26

http://www.thaigoodview.com/node/81781

รูปภาพของ blm18051

http://www.thaigoodview.com/node/81781/edit

ส่งใบงานที่5

น.ส.รัชนก กิติอาษา เลขที่26 ม.6/4

รูปภาพของ blm18517

น.ส. สุพัตรา ดอกกุหลาบ

ม. 6/4 เลขที่ 32

ส่งใบงานที 5

http://www.thaigoodview.com/node/93021

ใบงานที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/93022

รูปภาพของ blm18049

 

 ส่งใบงานที่ 5 , 6 ค่ะ

น.ส.ธิดารัตน์  ไกรมาตย์  ม.6/4  เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/81777#comment-76612

รูปภาพของ blm18046

นาย ฉลองชัย ยิ้มฉิม ม.6/4 เลขที่ 1
ขอส่ง ใบงานที่ 6 ครับ
http://www.thaigoodview.com/node/92689

รูปภาพของ blm18046

นาย ฉลองชัย  ยิ้มฉิม  ม.6/4  เลขที่ 1

      ขอส่งใบงานที่ 5 ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/92682

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak