ห้องส่งงาน ม.6/5

รูปภาพของ blmkrupaweena

ให้นักเรียนคลิกที่แสดงความคิด
เห็นเพื่อส่งใบงานตามที่ครูสั่ง  โดยแจ้งชื่อ  นามสกุล  เลขที่  ห้อง
และCoppy url ของบล๊อกที่นักเรียนทำงานส่ง มาวางไว้ตรงแสดงความคิดเห็นด้วย

นายศุกลวัฒน์   บุญประคม  เลขที่11  ม.6/5

 http://www.thaigoodview.com/node/94539

ส่งใบงานที่1-6 

นายสหรัฐ   ทองดี  เลขที่12   ม.6/5

 http://www.thaigoodview.com/node/94530

นางสาวนวพร  กุลนะบรรจง

ม.6/5  เลขที่ 21 

ใบงานที่ 1-6

http://www.thaigoodview.com/node/94380 

นายทศพล   ศรีพระจันทร์

เลขที่5  ม.6/5 

 http://www.thaigoodview.com/node/94371

ใบงานที่1-6 

นายกานณรงค์     สงวนมาก

เลขที่3  ม.6/5

 http://www.thaigoodview.com/node/94370

น.ส.วรารลักษณ์    กล่อมอ้น  เลขที่  35  ม 6/5

http://www.thaigoodview.com/node/94349 

น.ส.วรารัตน์  กล่อมอ้น  เลขที่ 34   ม.6/5

ส่งใบงานที่1-6

 http://www.thaigoodview.com/node/94328

รูปภาพของ blmsch18526

http://www.thaigoodview.com/node/94293

น.ส.พรรนิภา เปลี่ยนสนิท เลขที่30 ม.6/5

ส่งใบงานที่ 6 ค่ะ

รูปภาพของ blm16198

 

ส่งงาน ที่ 1-6

นางสาว ฐิตาภา  ชาลี เลขที่ 18

http://www.thaigoodview.com/node/94223

นายฉัตรชัย  ยั่งยืน

เลขที่4  ม.6/5

 http://www.thaigoodview.com/node/94228

ส่งใบงาน1-6 

งานที่ 1-6 ค่ะ

นางสาว แสงระวี  เรืองนก  เลขที่ 38

http://www.thaigoodview.com/node/94220

 ใบงานที่  1-4

น.ส.อภิญญา นิลวรรณ์ เลที่ 39

 

http://www.thaigoodview.com/node/94115

รูปภาพของ blmsch18526

นางสาวพรรนิภา   เปลื่ยนสนิท

เลขที่30  ม.6/5

 http://www.thaigoodview.com/node/93754

นางสาว อภิญญา นิลวรรณ์  เลขที่ 39 ชั้น ม.6/5 

 ส่งใบงานที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/93675

  ส่งใบงานที่ 6

 http://www.thaigoodview.com/node/93679

น.ส ดวงกมล หรรษาพันธุ์  เลขที่ 19 ม.6/5  

ส่งใบงานที่4

http://www.thaigoodview.com/node/93331 

รูปภาพของ praweena

น.ส.  ปวีณา    ดาหา    เลขที่   42   ม.  6/5

ส่งใบงานที่  5     http://www.thaigoodview.com/node/92965

ส่งใบงานที่  6     http://www.thaigoodview.com/node/92966

รูปภาพของ blm19141

น.ส. กรรณิการ์      แซ่ตั้ง     เลขที่   43   ม. 6/5

ส่งใบงานที่ 5     http://www.thaigoodview.com/node/92963

ส่งใบงานที่ 6     http://www.thaigoodview.com/node/92964

ส่งใบงานที่ 2 3 4 5 และ6 ค่ะ

น.ส. นิภาพร กุลค้อ ม.6/5  เลขที่ 24

http://www.thaigoodview.com/node/82403#comment-93004

นางสาววาสนา  นนทชาติ

เลขที่44  ม.6/5
ใบงานที่3

นางสาววาสนา  นนทชาติ

เลขที่44  ม.6/5
ใบงานที่2ส่งใหม่คะ

นางสาววาสนา  นนทชาติ

เลขที่44  ม.6/5
ใบงานที่4

ส่งใบงานที่ 1-6

นายนที  ดอกนางแย้ม ม.6/5 เลขที่ 7

http://www.thaigoodview.com/node/92807

ส่งใบงานที่ 1-6

นายนที   ดอกนางแย้ม ม.6/5 เลขที่  7

http://www.thaigoodview.com/node/92807

ส่งใบงานที่ 5-6

นางสาวสุณิสา  สินทรัพย์  ม.6/5  เลขที่  37

ส่งใบที่ 1-6

นางสาวจิราวรรณ  ดอกลัดดา ม.6/5 เลขที่  17

http://www.thaigoodview.com/node/92790

 

ส่งใบงานที่ 1-6

นางสาวสิรินิจ    พุกยี่   เลขที่ 36 ม.6/5

http://www.thaigoodview.com/node/92788

ส่งงานค่ะ

นางสาวอรจิรา อยู่ทน ม.6/5 เลขที่40

ใบงานที่ 1-6

http://www.thaigoodview.com/blog/29040

งานใบงานค่ะ ที่ 4 5 6

นางสาว เพ็ญนภา รัตนรุ่งโรจน์  ชั้น 6/5 เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/92434

รูปภาพของ blm16278

นางสาว จารุวรรณ  คนซื่อ    

     ม.6/5  เลขที 15

      ใบงานที่ 5 , 6  

 http://www.thaigoodview.com/node/90883

นางสาวพนิดา  เซนสุรีย์

เลขที่28  ม.6/5

http://www.thaigoodview.com/node/91553 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์