ห้องส่งงาน ม.6/6

รูปภาพของ blmkrupaweena

ให้นักเรียนคลิกที่แสดงความคิด
เห็นเพื่อส่งใบงานตามที่ครูสั่ง  โดยแจ้งชื่อ  นามสกุล  เลขที่  ห้อง
และCoppy url ของบล๊อกที่นักเรียนทำงานส่ง มาวางไว้ตรงแสดงความคิดเห็นด้วย

รูปภาพของ blm18569

ส่งใบงานที่ 1-6 ค่ะ

นางสาง อำพร ศรีโชค

ม.6/6 เลขที่ 34

http://www.thaigoodview.com/node/94415#comment-94016

ส่งงานใบงานที่ 1-6

 น.ส.ศรัญญา จีนพ่วง

ม.6/6 เลขที่ 30

 

http://www.thaigoodview.com/node/94411

ส่งใบงานที่ 5 กับใบงานที่ 6 ค่ะ

ชื่อ นางสาว ฉัตราภรณ์   ทองมูลชัย

ชั้น ม. 6/6 เลขที่  18

http://www.thaigoodview.com/node/85314

รูปภาพของ blm18552

ส่งงานใบงานที่ 4,5,6 ค่ะ

นางสาวชนิดา ธเนศอนันต์ เลขที่ 20 ม.6/6

http://www.thaigoodview.com/node/81830#comment-76653

รูปภาพของ blm18552

ส่งงานใบงานที่ 2 , 3

นางสาวชนิดา  ธเนศอนันต์  เลขที่ 20 ม.6/6

http://www.thaigoodview.com/node/81830#comment-76653

ส่งใบงานที่  3 ค่ะ

ชื่อ  นางสาว ฉัตราภรณ์  ทองมูลชัย

เลขีท่  18  ชั้น ม. 6/6

http://www.thaigoodview.com/node/85314

ส่งใบงานที่  2  ค่ะ

ชื่อ  นางสาว ฉัตราภรณ์   ทองมูลชัย

เลขที่  18  ชั้น  ม.6/6

http://www.thaigoodview.com/node/85314

ส่งใบงานที่1 ค่ะ

ชื่อ  นางสาว ฉัตราภรณ์   ทองมูลชัย

เลขที่   18   ชั้น  ม.6/6

http://www.thaigoodview.com/node/85314

ส่งใบงานที่ 1 ครับ

นายวุฒิชัย    เตียวกุล เลขที่  8

http://www.thaigoodview.com/node/85144#comment-80791

รูปภาพของ blm18546

ส่งใบงานที่ 1  ค่ะ

นางสาว  แก้วตา    ผาสุตะ   เลขที่   15  ชั้น ม.6/6

    http://www.thaigoodview.com/node/81836

รูปภาพของ blm18552

ส่งงานใบงานที่1 

นางสาวชนิดา  ธเนศอนันต์  เลขที่ 20 ม.6/6

http://www.thaigoodview.com/node/81830#comment-76653

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์