ห้องเรียน ครูถาวร แก้วน้ำเชื้อ ภาคเรียนที่ 2/2553 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

•สวัสดีครับ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ที่รักทุกคน SmileLaughingKissWink

                 ในโอกาสวันเปิดภาคเรียนใหม่นี้ ครูมีข่าวดี จะมาบอกนักเรียนทุกคนครับ เป็นข่าวดี เป็นโอกาสดี และเป็นความโชคดีของพวกเราทุกคน ครับ ข่าวดีที่ว่านี้ คือในเทอมนี้เราจะใช้ บล็อก(Blog) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกัน ครับ Kiss

                  ก่อนอื่น นักเรียนทุกคน จำคำสองประโยคนี้ ให้ขึ้นใจก่อนนะครับ 

                  ♥ http://www.thaigoodview.com ♥
                  ♥ ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ♥

                 บอกความสำคัญเลยนะครับ ชื่อแรก ♥ http://www.thaigoodview.com ♥ คือชื่อเวปไซต์ ที่นักเรียนจะได้ใช้พื้นที่ บล็อก(Blog) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กันนะครับ แบบ ฟรี ฟรี ครับ จำให้ดีครับSmile สำหรับชื่อที่สอง ♥ ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ♥ เป็นเจ้าของเวปไซต์ นี้ครับ ถือว่าเป็นผู้มีบุญคุณกับพวกเราทุกคนนะครับ คุณครูพูนศักดิ์ เป็นคนใจดีมากครับ เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่จริงๆ ครับ (อีกสักระยะนักเรียนก็จะรู้สึกเหมือนกันกับที่ครูบอกนะครับ) ครูมีโอกาสได้พูดคุยกับ ♥ ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ♥ ทางโทรศัพท์ เพียงครั้งเดียวครับตอนปิดเทอมนี้เอง ช่วงที่กำลังค้นหาแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ มาจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนนี้แหละครับ   ครูพูนศักดิ์ ท่านแนะนำ ให้ครูนำ บล็อก(Blog) มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครับ Kiss<!--pagebreak-->

                 เรามาเริ่มต้นทำความเข้าใจเรื่อง บล็อก(Blog) กันเลยครับ ว่า

Blog คืออะไร ความเป็นมาของบล็อก

การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ให้บริการ Blog 

สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ขอให้นักเรียนทุกเรียน ทุกห้องเข้าไปดูว่าเรามีกิจกรรมที่จะเรียนรู้กันอะไรบ้าง

 •  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
       - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่  30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.30 น. 
       - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 3 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 4 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 5 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 6 ส่งภายในวันที่ 
 •  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
       - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่  30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.30 น. 
       - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 3 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 4 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 5 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 6 ส่งภายในวันที่  
 •  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
       - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่  30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.30 น. 
       - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 3 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 4 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 5 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 6 ส่งภายในวันที่ 
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
       - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่  30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.30 น. 
       - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 3 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 4 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 5 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 6 ส่งภายในวันที่ 
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
       - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่  30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.30 น. 
       - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 3 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 4 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 5 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 6 ส่งภายในวันที่ 
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
       - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่  30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.30 น. 
       - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 3 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 4 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 5 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 6 ส่งภายในวันที่ 
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
       - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่  26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.30 น. 
       - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 3 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 4 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 5 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 6 ส่งภายในวันที่ 
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
       - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่  26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.30 น. 
       - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 3 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 4 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 5 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 6 ส่งภายในวันที่ 
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
       - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่  26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.30 น. 
       - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 3 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 4 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 5 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 6 ส่งภายในวันที่ 
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
       - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่  26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.30 น. 
       - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 3 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 4 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 5 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 6 ส่งภายในวันที่ 
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
       - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่  26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.30 น. 
       - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 3 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 4 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 5 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 6 ส่งภายในวันที่ 
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
       - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่  26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.30 น. 
       - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 3 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 4 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 5 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 6 ส่งภายในวันที่ 
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
       - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่  19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.30 น. 
       - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 3 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 4 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 5 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 6 ส่งภายในวันที่ 
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
       - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่  19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.30 น. 
       - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 3 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 4 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 5 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 6 ส่งภายในวันที่ 
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
       - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่  19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.30 น. 
       - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 3 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 4 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 5 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 6 ส่งภายในวันที่ 
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
       - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่  19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.30 น. 
       - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 3 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 4 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 5 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 6 ส่งภายในวันที่ 
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
       - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่  19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.30 น. 
       - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 3 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 4 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 5 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 6 ส่งภายในวันที่ 
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
       - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่  19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.30 น. 
       - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 3 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 4 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 5 ส่งภายในวันที่  
       - งานครั้งที่ 6 ส่งภายในวันที่ 
 
   


 

หวัดดี ครู ถาวร เรา ชื่อ พัฒนศักดิ์ เจียกสอาด ม.3/1 เลขที่ 13

 

 

ไม่หนุกเลย ม๊ ได้ เล่งคอม

 

http://www.thaigoodview.com/register?destination=node

หวัดดีคร้าบบ I อนุชาติ เกตุเล็ก เอง จร้า มีไร เคลียร์ มา ด่วน

เค๊า อยู่ ม.3/1 น๊ จร๊ เลขที่ 8 น๊ ตัวเอง ง ง ง

www.thaigoodview.com/register?destination=node

โย่ว  วัดซากสับแขนผม แน๊กS2BEE๓

zerollอ่นโกสวัสดีคร๊าฟวงโกเล่สมัยหนุ่มกระปมสึนะรุ่นที่10

zerollอ่นโกสวัสดีคร๊าฟวงโกเล่สมัยหนุ่มกระปมสึนะรุ่นที่10

zerollอ่นโกสวัสดีคร๊าฟวงโกเล่สมัยหนุ่มกระปมสึนะรุ่นที่10

zerollอ่นโกสวัสดีคร๊าฟวงโกเล่สมัยหนุ่มกระปมสึนะรุ่นที่10

ดีคั ฟ  วัยรุ่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์