การพูด

ความหมายของการพูด
การพูด(Speech) หมายถึง การติดต่อสื่อความหมายระหว่างมนุษย์ด้วยการใช้สัญลักษณ์ คือ เสียง ภาษา ท่าทาง สีหน้า แววตา เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและความเข้าใจจากผู้พูดไปยังผู้ฟังให้เป็นที่เข้าใจกัน
ความสำคัญของการพูด
การพูดมีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะมนุษย์จะต้องติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน เพื่อทำตามความเข้าใจกัน ถ่ายทอดความรู้สึก ความต้องการของกันและกันด้วยวิธีการต่างๆ ตั้งแต่การใช้คำพูดน้ำเสียง กริยา ท่าทาง และสีหน้าของผู้พูด
การพูดเป็นทั้งศิลป์และศาสตร์
เป็น “ศิลป์” ก็เพราะต้องอาศัยการ “ฝึกฝน” จนเกิดความชำนาญ และถ้าจะให้ได้ผลจะต้องมีการฝึกพูดทุกขั้นตอน
 เป็น “ศาสตร์” หมายถึง มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติและถ่ายทอด เพื่อเป็นแนวทางที่แน่นอนในการเรียนรู้และพิสูจน์ทดลองได้
 การพูดที่ดีจะต้องรู้ทั้งด้าน “ทฤษฏี ” คือ กฏเกณฑ์ที่วางไว้ และรู้ทั้งทาง “ปฏิบัติ” คือ การฝึกฝนตนเองสม่ำเสมอ เพื่อให้รู้จักพูดอย่างมีประสิทธิภาพ วิชาการพูดหรือที่เรียกกันไปต่างๆว่า วาทศาสตร์ วาทการ วาทศิลป์

สร้างโดย: 
คุณครู ยุวดี เปาอินทร์ นางสาว ณํฐวรรณ เอกพงศ์ธร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์