สำนวนไทยโวหาร

 

               

 

ภาษา  คือการแสดงออกเพื่อสื่อความหมายโดยมีระบบกฎเกณฑ์ที่เข้าใจกันได้ระหว่างสองฝ่าย  การแสดงออกนี้อาจจะเป็นเสียง  ท่าทาง 

สัญญาณต่าง ๆ  ฯลฯ  และอาจเป็นการสื่อความหมาย  ระหว่างคนหรือระหว่างสัตว์ก็ได้  ส่วนประกอบของภาษา  เช่น  เสียง  คำ  และประโยค 

เราสามารถนำเสียงที่มีอยู่อย่างจำกัด มาสร้างคำได้อย่างมากมายและสามารถนำคำเหล่านั้น มาสร้างเป็นประโยคต่าง ๆ ได้ไม่รู้จบ   ซึ่งภาษาทุกภาษา

จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

สำนวน โวหาร สุภาษิต คำพังเพย เป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมทางภาษาได้เป็นอย่างดี

สำนวน   คือ  หรือกลุ่มคำที่มีความหมายแฝงไม่ได้มีความหมายตรงกับความหมายของคำที่ประกอบกัน  และเป็นถ้อยคำที่คมคาย งดงาม ที่ผู้กล่าวได้

เลือกสรร กลั้นกรองแล้วเพื่อความสละสลวยของภาษา สำนวนเป็นคำเกลี้ยงเกลา มีความหมายลึกซึ้งกว่าคำพื้น ๆ ใช้คำน้อยคำ แต่ได้ใจความมาก

โวหาร   ความหมาย  กระบวนความทำนองหนึ่ง ยังมีถ้อยคำเรียบเรียงอยู่ ได้ใจความดี เนื้อเรื่องกระทัดรัด  เหมาะสม

สุภาษิต   หมายถึงคำกล่าวที่ดีงาม เป็นคำสั่งสอนที่มุ่งแนะนำให้ปฏิบัติ ให้ประพฤติดี ประพฤติชอบ  หรือละเว้น

คำพังเพย  หมายถึง คำเก่าที่กล่าวเป็นเชิงเปรียบเทียบมักเปรียบเทียบกับสิ่งที่ป็นรูปธรรม  คำพังเพย อาจมีลักษณะติชมหรือแสดงความคิดเห็นที่กล่าวขึ้น

มาลอย ๆ

สำหรับบล็อกเรื่องนี้ผู้เขียนได้รวบรวมและเรียบเรียงสำนวน โวหาร สุภาษิต คำพังเพย ที่ใช้บ่อย และความรู้ไว้  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  ผู้รักก่ารอ่าน

และชอบศึกษาค้นคว้าใช้ในการศึกษา และอ้างอิงได้เป็นอย่างดี

 

 

สร้างโดย: 
ครู ยุวดี เปาอินทร์ , น.ส.ณัฐชญา ดาราเมือง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์