การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต (Home Page)

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเป็นหนึ่งในบทเรียนของวิชาชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเราจะได้ศึกษาดังต่อไปนี้

          สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าการเคลื่อนที่ไม่เป็นสิ่งที่มีบทบาทในการดำรงชีวิต ซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็น

สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์นํ้า สัตว์ปีก แมลงหรือแม้กระทั่งคนล้วนมีการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ

 

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตนั้นเราจะแบ่งออกเป็น

           -การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

           -การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

           -การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

  

  

  

     -Thank you-   

สร้างโดย: 
น.ส.พัชรี นุตรพิบูลมงคล , น.ส.วรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์