โรงเรียนบ้านบารายี จ.สตูล

รูปภาพของ brychamreang
  • โรงเรียนบ้านบารายี
    ๔๘/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ๙๑๑๒๐ โทร ๐๗๔-๗๔๐๐๐๐
  • เยี่ยมชมโรงเรียนบารยี  คลิ๊ก
  • http://www.barayee.co.cc/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี