ภาวะแทรกซ้อน

รูปภาพของ sss27590

ภาวะแทรกซ้อน
เลือดออกในทางเดินอาหาร พบได้ประมาณ12% ผู้ป่วยจะถ่ายเป็นเลือด ในกรณีที่เลือดออกมากอาจมีความดันโลหิตต่ำร่วมด้วย
ลำไส้ทะลุ สามารถพบได้ 3-4.6% ผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้องมาก ท้องแข็งตึง ติดเชื้อในกระแสเลือด
ภาวะแทรกซ้อนอื่นที่สามารถพบได้แต่ไม่บ่อย เช่น กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ปอดอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ ติดเชื้อในไต ติดเชื้อในกระดูก ประสาทหลอนหรือมีอาการทางจิต
การรักษาและยา
ยาฆ่าเชื้อ เป็นการรักษาเฉพาะสำหรับโรคนี้ ยาฆ่าเชื้อที่ได้ผลดีเช่น Ceftriaxone, Ciprofloxacin
อื่น ๆ เป็นการรักษาตามอาการ เช่น ดื่มน้ำมากๆชดเชยการสูญเสียน้ำจากภาวะไข้และถ่ายเหลว
การป้องกัน(Prevention)
การฉีดวัคซีน มีทั้งแบบกินและแบบฉีดแต่ไม่ได้ผล 100% ต้องการะตุ้นซ้ำ
ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ หรือใช้แอลกอฮอล์ล้างมือกรณีที่ไม่มีน้ำล้างมือ
ดื่มน้ำที่สะอาด เช่น น้ำขวดบรรจุภัณฑ์หรือน้ำต้มสุก ไม่ดื่มน้ำจากก๊อกที่ไม่ใช่น้ำเพื่อดื่ม
ไม่กินผักสด หรือผลไม้ที่กินทั้งเปลือกเนื่องจากอาจล้างด้วยน้ำที่ไม่สะอาด
รับประทานอาการที่ปรุงสุกใหม่ๆ
ยาที่เกี่ยวข้อง
ยาที่ใช้บ่อย Ciprofloxacin,

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์