เรื่อง “ความหมายและจุดมุ่งหมายของเทคโนโลยีเว็บ 2.0”

รูปภาพของ hywkrunoy

Web 1.0
เว็บในยุคเริ่มต้นและยังคงมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน มักมีรูปแบบของไฟล์เป็นนามสกุลเป็น .htm .html ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารในแบบสื่อสารทางเดียว ผู้ส่งสารกำหนดเนื้อหาเองทั้งหมด ต้องมีความรู้พื้นฐานการทำเว็บ และยากที่จะแบ่งปันส่งต่อเนื้อหาออกไป ผู้รับสารมีหน้าที่รับรู้ข่าวสารเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถโต้ตอบได้ เช่น เดียวกับสื่อกระแสหลักอื่นๆ คือ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์

Web 2.0
ปัจจุบันเราใช้ Internet เพื่อเขียนบล็อก (BLOG), แชร์รูปภาพ, ร่วมเขียนวีกี (Wiki), แสดงความคิดเห็น (Post Comment) ในข่าว, หาแหล่งข้อมูลด้วย RSS เพื่อ Feed มาอ่าน รวมทั้ง Google จะเห็นได้ว่าวิถีการใช้ Internet เริ่มเปลี่ยนไป เว็บ 2.0 คือ การให้ความหมายของสิ่งที่เปลี่ยนไปของเทคโนโลยีเว็บไซต์เว็บในยุคปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะมีส่วนร่วมต่อเว็บไซต์มากขึ้น ไม่ใช่แค่เข้ามาชมเว็บไซต์ที่เจ้าของเว็บจัดทำขึ้นเท่านั้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถสร้างข้อมูล (Content) ของเว็บไซต์ขึ้นมาได้เองหรือสามารถกำหนดคำสำคัญของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องข้อมูล (tag content) ตัวอย่างเช่น Digg, Flickr, YouTube, Wiki Web 2.0 application นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติที่เรียกว่า RIA (Rich Internet Application) คือมี ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ที่ดียิ่งขึ้น เช่น คุณสมบัติลากแล้ววางโดยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการสร้าง RIA เช่น AJAX, Flashส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งของเว็บแอพพลิเคชั่น 2.0 นั่นก็คือการที่สร้างเว็บแอพพลิเคชั่นแล้วเปิดบริการของเว็บให้คนอื่นๆ สามารถมาใช้ได้ เช่น สร้างเว็บแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ขึ้นมา

Web 3.0
เว็บในยุคอนาคตอันใกล้ คือ เว็บที่มีการพัฒนาการต่อจากเว็บ 2.0 ความแตกต่าง คือ สร้างความฉลาดเทียมให้กับสิ่งไม่มีชีวิต ใช้เป็นเครื่องมือช่วยคาดเดาพฤติกรรม วิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ เมื่อได้ข้อมูลนั้นมา ระบบจะประมวลผลอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า สร้างสิ่งที่ต้องการให้ผู้ใช้เว็บไซต์มีการเชื่อมโยงเนื้อหาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กันกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เป็นเครือข่ายเดียวทั่วโลก มีการพัฒนารูปแบบที่เป็นมาตรฐานใช้ร่วมกัน ในแบบ XML แต่อาจเกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะบทความที่มีเป็นจำนวนมาก และอาจไม่รู้ว่าแหล่งข้อมูลใดเป็นของเจ้าของอย่างแท้จริง

ข้อ1. web1.0 ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารในเเบบสื่อสารทางเดียว

 wed2.0 เราใช้ lnternet เพื่อเขียนบล็อก, เเช่ร์รูปภาพ, เขียนวีกี,เเสดงความคิดเห็นในข่าว,หาข้อมูลด้วย RSS เพื่อ Feed มาอ่าน

wed3.0 มีการพัฒนาการต่อจากเว็บ2.0ความเเตกต่างคือ สร้างความฉลาดเทียมให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต

 สรุป wed1.0 ผู้สารมีหน้าที่รับรู้ข่าวสารเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถโต้ตอบได้

wed2.0 การที่สร้างเว็บแอพพลิเคชั่นแล้วเปิดบริการของเว็บให้คนอื่นๆ สามารถมาใช้ได้ เช่น สร้างเว็บแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ขึ้นมา

wed3.0 เป็นเครือข่ายเดียวทั่วโลก มีการพัฒนารูปแบบที่เป็นมาตรฐานใช้ร่วมกัน ในแบบ XML แต่อาจเกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะบทความที่มีเป็นจำนวนมาก และอาจไม่รู้ว่าแหล่งข้อมูลใดเป็นของเจ้าของอย่างแท้จริง ข้อ3.wed2.0 เหมาะสมกับตัวเอง เพราะGoogle จะเห็นได้ว่าวิถีการใช้ Internet เริ่มเปลี่ยนไป เว็บ 2.0 คือ การให้ความหมายของสิ่งที่เปลี่ยนไปของเทคโนโลยีเว็บไซต์เว็บในยุคปัจจุบัน

 Smile1.Wed 1.0 เป็นสื่อสารทางเดียว ผู้ส่งสารกำหนดเนื้อหาเองทั้งหมด และผู้รับสารมีหน้าที่รับรู้ข่าวสารเพียงอย่างเดียว แต่ Wed 2.0 ผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์จะมีส่วนร่วมต่อเว็บไซต์มากขึ้น ไม่ใช่แค่เข้ามาชมเว็บไซต์ที่เจ้าของเว็บจัดทำขึ้นเท่านั้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถสร้างข้อมูล และWed 3.0  เว็บที่มีการพัฒนาการต่อจากเว็บ 2.0 ความแตกต่าง คือ สร้างความฉลาดเทียมให้กับสิ่งไม่มีชีวิต ใช้เป็นเครื่องมือช่วยคาดเดาพฤติกรรม วิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ เมื่อได้ข้อมูลนั้นมา ระบบจะประมวลผลอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า

Smile2.สรุป Web 1.0 เป็นการสื่อสารทางเดียว ผู็ส่งสารเป็นผู้กำหนดสารเองทั้งหมด ผู้รับสารมีหน้าที่รับรู้ข่าวสารเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถโต้ตอบได้ เช่น เดียวกับสื่อกระแสหลักอื่นๆ คือ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์

Web 2.0 ปัจจุบันเราใช้เพื่อ เขียนบล็อก แชร์รูปภาพ ร่วมเขียนวีกี แสดงความคิดเห็น ให้ความสำคัญกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะมีส่วนร่วมต่อเว็บไซต์มากขึ้น ไม่ใช่แค่เข้ามาชมเว็บไซต์ที่เจ้าของเว็บจัดทำขึ้นเท่านั้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถสร้างข้อมูล  ของเว็บไซต์ขึ้นมาได้เองหรือสามารถกำหนดคำสำคัญของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องข้อมูล

Wed 3.0 ใช้เป็นเครื่องมือช่วยคาดเดาพฤติกรรม วิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ เมื่อได้ข้อมูลนั้นมา ระบบจะประมวลผลอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า  Undecided

Smile3.แบบที่ Web 3.0 ผมคิดว่าแบบนี้ใช้ง่ายและสดวกสบายดี

ผม นู๋ม่อน ธนะสัด นู๋รักน้องอีฟ เด็กใหม่ ม.6/2 มากคับ นู๋เลิกกะน้องบาน 6/2แร้วนะ นู๋สัญญาว่าจะรัก

อีพตลอดไป

ตลอกกาลนานเทอญ   สาธุ

ข้อ1. web1.0 ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารในเเบบสื่อสารทางเดียว

       wed2.0 เราใช้ lnternet เพื่อเขียนบล็อก, เเช่ร์รูปภาพ, เขียนวีกี,เเสดงความคิดเห็นในข่าว,หาข้อมูลด้วย RSS เพื่อ Feed มาอ่าน

       wed3.0 มีการพัฒนาการต่อจากเว็บ2.0ความเเตกต่างคือ สร้างความฉลาดเทียมให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต

ข้อ2. สรุป wed1.0 ผู้สารมีหน้าที่รับรู้ข่าวสารเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถโต้ตอบได้

             wed2.0 การที่สร้างเว็บแอพพลิเคชั่นแล้วเปิดบริการของเว็บให้คนอื่นๆ สามารถมาใช้ได้ เช่น สร้างเว็บแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ขึ้นมา

             wed3.0 เป็นเครือข่ายเดียวทั่วโลก มีการพัฒนารูปแบบที่เป็นมาตรฐานใช้ร่วมกัน ในแบบ XML แต่อาจเกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะบทความที่มีเป็นจำนวนมาก และอาจไม่รู้ว่าแหล่งข้อมูลใดเป็นของเจ้าของอย่างแท้จริง

ข้อ3.wed2.0 เหมาะสมกับตัวเอง เพราะGoogle จะเห็นได้ว่าวิถีการใช้ Internet  เริ่มเปลี่ยนไป เว็บ 2.0 คือ การให้ความหมายของสิ่งที่เปลี่ยนไปของเทคโนโลยีเว็บไซต์เว็บในยุคปัจจุบัน

1.web1.0ผู้ส่งสารกำหนดเนื้อหาเองทั้งหมด

web2.0ให้ความสำคัญกับผู้เข้าชมเว็บโดยที่ผู้เข้าชมเว็บจะมีส่วนร่วมต่อเว็บไซต์มากขึ้น

web3.0มีการพัฒนารูปแบบที่เป็นมาตรฐานใช้ร่วมกัน

2.web1.0ทำหน้าที่รับข้อมูลข่าวสารในแบบสื่อสารทางเดียว ผู้รับสารมีหน้าที่รับรู้ข่าวสารเพียงอย่างเดียวไม่สามารถโต้ตอบได้

web2.0สามารถแสดงความคิดเห็น แชร์รูปภาพผู้เข้าชมเว็บไซต์จะมีส่วนร่วมต่อเว็บไซต์มากขึ้น

web3.0สร้างความฉลาดเทียมให้กับสิ่งไม่มีชีวิต แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าสร้างสิ่งที่ต้องการให้ผู้ใช้เว็บไซต์มีการเชื่อมโยงเนื้อหาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กันกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ

3.web2.0เพราะเป็นเว็บที่ใช้ในยุคปัจจุบัน

web 1.0 เว็บในยุคเริ่มต้นและยังคงมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน มักมีรูปแบบของไฟล์เป็นนามสกุลเป็น

web 2.0 จะเห็นได้ว่าวิถีการ เริ่มเปลี่ยนไป เว็บ 2.0 คือ การให้ความหมายของสิ่งที่เปลี่ยนไปของเทคโนโลยีเว็บในยุคปัจจุบัน

web 3.0
เว็บในยุคอนาคตอันใกล้ คือ เว็บที่มีการพัฒนาการต่อจากเว็บ 2.0 ความแตกต่าง คือ สร้างความฉลาดเทียมให้กับสิ่งไม่มีชีวิต

1

Web 1.0
เว็บในยุคเริ่มต้นและยังคงมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน มักมีรูปแบบของไฟล์เป็นนามสกุลเป็น .htm .html ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารในแบบสื่อสารทางเดียว ผู้ส่งสารกำหนดเนื้อหาเองทั้งหมด ต้องมีความรู้พื้นฐานการทำเว็บ และยากที่จะแบ่งปันส่งต่อเนื้อหาออกไป ผู้รับสารมีหน้าที่รับรู้ข่าวสารเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถโต้ตอบได้ เช่น เดียวกับสื่อกระแสหลักอื่นๆ คือ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์

Web 2.0
ปัจจุบันเราใช้ Internet เพื่อเขียนบล็อก (BLOG), แชร์รูปภาพ, ร่วมเขียนวีกี (Wiki), แสดงความคิดเห็น (Post Comment) ในข่าว, หาแหล่งข้อมูลด้วย RSS เพื่อ Feed มาอ่าน รวมทั้ง Google จะเห็นได้ว่าวิถีการใช้ Internet เริ่มเปลี่ยนไป เว็บ 2.0 คือ การให้ความหมายของสิ่งที่เปลี่ยนไปของเทคโนโลยีเว็บไซต์เว็บในยุคปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะมีส่วนร่วมต่อเว็บไซต์มากขึ้น ไม่ใช่แค่เข้ามาชมเว็บไซต์ที่เจ้าของเว็บจัดทำขึ้นเท่านั้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถสร้างข้อมูล (Content) ของเว็บไซต์ขึ้นมาได้เองหรือสามารถกำหนดคำสำคัญของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องข้อมูล (tag content) ตัวอย่างเช่น Digg, Flickr, YouTube, Wiki Web 2.0 application นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติที่เรียกว่า RIA (Rich Internet Application) คือมี ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ที่ดียิ่งขึ้น เช่น คุณสมบัติลากแล้ววางโดยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการสร้าง RIA เช่น AJAX, Flashส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งของเว็บแอพพลิเคชั่น 2.0 นั่นก็คือการที่สร้างเว็บแอพพลิเคชั่นแล้วเปิดบริการของเว็บให้คนอื่นๆ สามารถมาใช้ได้ เช่น สร้างเว็บแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ขึ้นมา

Web 3.0
เว็บในยุคอนาคตอันใกล้ คือ เว็บที่มีการพัฒนาการต่อจากเว็บ 2.0 ความแตกต่าง คือ สร้างความฉลาดเทียมให้กับสิ่งไม่มีชีวิต ใช้เป็นเครื่องมือช่วยคาดเดาพฤติกรรม วิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ เมื่อได้ข้อมูลนั้นมา ระบบจะประมวลผลอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า สร้างสิ่งที่ต้องการให้ผู้ใช้เว็บไซต์มีการเชื่อมโยงเนื้อหาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กันกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เป็นเครือข่ายเดียวทั่วโลก มีการพัฒนารูปแบบที่เป็นมาตรฐานใช้ร่วมกัน ในแบบ XML แต่อาจเกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะบทความที่มีเป็นจำนวนมาก และอาจไม่รู้ว่าแหล่งข้อมูลใดเป็นของเจ้าของอย่างแท้จริ

สรุป 1.0 เก่า 2.0 ปานกลาง 3.0ใหม่

3. 3.0เพราะมันยังมาไม่ถึงค่ะ

Web 1.0  เป็นเว็บรุ่นเเรกยังไม่พัฒนา  ยังอำนวยความสดวกไม่ดีนัก

Web 2.0  เป็นเว็บที่มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น  อำนวยความสดวกมากขึ้น  โต้ตอบกันได้

Web 3.0  เป็นเว็บในอนาคต  มีการพัฒนามากขึ้น และเพิ่มความสดวกสบายให้ดีขึ้นไป

สรุป 

     เว็บในแต่ละยุคย่อมมีการพัฒนามากขึ้นเเละเพิ่มความสดวกสบายมากขึ้นเพื่อตอบสนองแก่มนุษย์ให้มนุษย์ได้ใช้เทคโนโลยีที่ดีขึ้น  ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเว็บยุคไหนก็ล้วนมีความสำคัญทั้งนั้น

 web1.0 เป็นเว็บในยุคเบื่องต้นที่เรายังคงเห้นกันอยู่ในปัจจุบัน ทำหน้าที่หาข้อมูลข่าวสารในแบบสื่อสารทางเดียว แต่ผู้รับจะไม่สามารถตอบโต้ได้

 web 2.0 เว็บปัจจุบันเป็นเว็บที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้เป็นอย่างมาก ผู้เข้าเว็บจะสามารถสร้างข้อมูล (Content)เองได้

web 3.0 เว็บในยุคอนาคต คือ เว็บที่มีการพัฒนาการต่อจากเว็บ และมีความแตกต่าง คือ สร้างความฉลาดเทียมให้กับสิ่งไม่มีชีวิต ใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อ วิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ เมื่อได้ข้อมูลมา ระบบจะประมวลผลอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ข้อ

สรุปเนื้อหาของทั้ง 3.ข้อมูล เพราะเราสามารถแสดงความคิดเห็นเองได้ และสามารถสร้างเว็บเองได้ คิดว่า web2.0 เหมาะเพราะทำอะไรได้หลายๆอย่างที่เราต้องการ

ข้อ1. Wed1.0 ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารทางเดี่ยว ผุ้ส่งสารกำหนดเนื้อหาเอง ผู้รับสารมีหน้าที่รู้อย่างเดียว ไม่สามารถตอบโต้ได้เหมือนวิทยุหรือโทรทัศน์

Wed2.0 สามารถมีส่วนร่วมมากขึ้น ไม่ใช่แค่เข้าชมเว็บที่เจ้าของเว็บทำขึ้นเท่านั้นแต่ผู้ชมเว็บสามารถสร้างข้อมูลเองได้ และมีการซื้อขายออนไลน์ขึ้นได้ด้วย

Wed3.0 เป็นเว็บในอนาคตความแตกต่าง คือ มีความฉลาดเทียมให้กับสิ่งไม่มีชีวิต ใช้เป็นเครื่องมือช่วยคาดเดาพฤติกรรมได้ วิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ได้ พร้อมทั้งแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้

ข้อ2. wed1.0 เป็นยุคเริ่มต้นของเทคโนโลยีที่ยังไม่คอยมีการพัฒนา Wed2.0มีการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีมากขึ้น Wrd3.0เป็นเว็บที่ต่อจากเว็บ2.0ความแตกต่างคือสร้างความฉลาดเทียมให้กับสิ่งไม่มีชีวิต

ข้อ3. Wed2.0 เพราะเป็นเว็บที่พอดีกับยุคนี้ และพอกับที่เราอยู่ในปัจจุบัน

อานนท์ทำมัยต้องล้อเพื่อน........หม่องคืด

 

Web 1.0
เว็บในยุคเริ่มต้นและยังคงมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน มักมีรูปแบบของไฟล์เป็นนามสกุลเป็น .htm .html ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารในแบบสื่อสารทางเดียว ผู้ส่งสารกำหนดเนื้อหาเองทั้งหมด ต้องมีความรู้พื้นฐานการทำเว็บ และยากที่จะแบ่งปันส่งต่อเนื้อหาออกไป ผู้รับสารมีหน้าที่รับรู้ข่าวสารเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถโต้ตอบได้ เช่น เดียวกับสื่อกระแสหลักอื่นๆ คือ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์

Web 2.0
ปัจจุบันเราใช้ Internet เพื่อเขียนบล็อก (BLOG), แชร์รูปภาพ, ร่วมเขียนวีกี (Wiki), แสดงความคิดเห็น (Post Comment) ในข่าว, หาแหล่งข้อมูลด้วย RSS เพื่อ Feed มาอ่าน รวมทั้ง Google จะเห็นได้ว่าวิถีการใช้ Internet เริ่มเปลี่ยนไป เว็บ 2.0 คือ การให้ความหมายของสิ่งที่เปลี่ยนไปของเทคโนโลยีเว็บไซต์เว็บในยุคปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะมีส่วนร่วมต่อเว็บไซต์มากขึ้น ไม่ใช่แค่เข้ามาชมเว็บไซต์ที่เจ้าของเว็บจัดทำขึ้นเท่านั้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถสร้างข้อมูล (Content) ของเว็บไซต์ขึ้นมาได้เองหรือสามารถกำหนดคำสำคัญของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องข้อมูล (tag content) ตัวอย่างเช่น Digg, Flickr, YouTube, Wiki Web 2.0

Web 3.0
เว็บในยุคอนาคตอันใกล้ คือ เว็บที่มีการพัฒนาการต่อจากเว็บ 2.0 ความแตกต่าง คือ สร้างความฉลาดเทียมให้กับสิ่งไม่มีชีวิต ใช้เป็นเครื่องมือช่วยคาดเดาพฤติกรรม วิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ เมื่อได้ข้อมูลนั้นมา ระบบจะประมวลผลอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า สร้างสิ่งที่ต้องการให้ผู้ใช้เว็บไซต์มีการเชื่อมโยงเนื้อหาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กันกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เป็นเครือข่ายเดียวทั่วโลก มีการพัฒนารูปแบบที่เป็นมาตรฐานใช้ร่วมกัน ในแบบ XML แต่อาจเกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะบทความที่มีเป็นจำนวนมาก และอาจไม่รู้ว่าแหล่งข้อมูลใดเป็นของเจ้าของอย่างแท้จริง

อิทิชัย

1. ความแตกต่างของทั้ง web 1.0, web 2.0, web3.0 คือ web 1.0 ให้ข้อมูลข่าสารเพียงทางเดียวไม่สามารถโต้ตอบได้ ส่วน web 2.0 เรา

สามารถแสดงความคิดเห็นโต้ตอบในเว็บนั้นได้ แต่web 3.0 จะสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ได้เมื่อรับข้อมูลมา

2. - web 1.0 เป็นเว็บที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลขาวสารในแบบสื่อสารทางเดียว ไม่สามารถโต้ตอบได้

    - web 2.0 เป็นเว็บที่ใช้ในปัจจุบันเพื่อเขียนเว็บ และแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์มีส่วนร่วมต่อเว็บไซต์มากขึ้น

    - web 3.0 เป็นเว็บที่มีการพัฒนาต่อจากเว็บ 2.0 เพื่อใช้เป้นเครื่องชวยคาดเดา และวิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์เมื่อได้รับข้อมูลมา

3. web 2.0 เพราะเราสามารถแสดงความคิดเห็นในเว็บต่างๆ ได้

ผม นาย พีระพล จิตต์บรรจง  ผมอยากได้เกรด 4 ไม่อยากได้ ร   อิอิอิ

อิทิชัย

Cryแค่นี้ต้องร้องดิไอ้ม่อน

 

web1.0 เป็นเว็บในยุคเบื่องต้นที่เรายังคงเห้นกันอยู่ในปัจจุบัน ทำหน้าที่หาข้อมูลข่าวสารในแบบสื่อสารทางเดียว แต่ผู้รับจะไม่สามารถตอบโต้ได้  web

2.0 เว็บปัจจุบันเป็นเว็บที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้เป็นอย่างมาก ผู้เข้าเว็บจะสามารถสร้างข้อมูล (Content)เองได้

web 3.0 เว็บในยุคอนาคต คือ เว็บที่มีการพัฒนาการต่อจากเว็บ และมีความแตกต่าง คือ สร้างความฉลาดเทียมให้กับสิ่งไม่มีชีวิต ใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อ วิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ เมื่อได้ข้อมูลมา ระบบจะประมวลผลอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า

 ข้อ 2 สรุปเนื้อหาของทั้งสามข้อมูล เพราะเราสามารถแสดงความคิดเห็นเองได้ และสามารถสร้างเว็บเองได้

คิดว่า web2.0 เหมาะเพราะทำอะไรได้หลายๆอย่างที่เราต้องการ

1 web1.0  มีหน้าที่รับรู้ข่าวสารเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถโต้ตอบได้ เช่น เดียวกับสื่อกระแสหลักอื่นๆ คือ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์

   web2.0  ใช้ Internet เพื่อเขียนบล็อก (BLOG), แชร์รูปภาพ, ร่วมเขียนวีกี (Wiki), แสดงความคิดเห็น (Post Comment) ในข่าว, หาแหล่งข้อมูลด้วย RSS เพื่อ Feed มาอ่าน รวมทั้ง Google จะเห็นได้ว่าวิถีการใช้ Internet เริ่มเปลี่ยนไป เว็บ 2.0 คือ การให้ความหมายของสิ่งที่เปลี่ยนไปของเทคโนโลยีเว็บไซต์เว็บในยุคปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะมีส่วนร่วมต่อเว็บไซต์มากขึ้น ไม่ใช่แค่เข้ามาชมเว็บไซต์ที่เจ้าของเว็บจัดทำขึ้นเท่านั้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถสร้างข้อมูล (Content) ของเว็บไซต์ขึ้นมาได้เองหรือสามารถกำหนดคำสำคัญของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องข้อมูล

   web3.0  ความแตกต่าง คือ สร้างความฉลาดเทียมให้กับสิ่งไม่มีชีวิต ใช้เป็นเครื่องมือช่วยคาดเดาพฤติกรรม วิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ เมื่อได้ข้อมูลนั้นมา ระบบจะประมวลผลอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า สร้างสิ่งที่ต้องการให้ผู้ใช้เว็บไซต์มีการเชื่อมโยงเนื้อหาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กันกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เป็นเครือข่ายเดียวทั่วโลก มีการพัฒนารูปแบบที่เป็นมาตรฐานใช้ร่วมกัน ในแบบ XML

 2.   2.1 ปัจจุบันเราใช้ Internet เพื่อเขียนบล็อก (BLOG), แชร์รูปภาพ, ร่วมเขียนวีกี (Wiki), แสดงความคิดเห็น (Post Comment) ในข่าว, หาแหล่งข้อมูลด้วย RSS เพื่อ Feed มาอ่าน รวมทั้ง Google จะเห็นได้ว่าวิถีการใช้ Internet เริ่มเปลี่ยนไป เว็บ 2.0 คือ การให้ความหมายของสิ่งที่เปลี่ยนไปของเทคโนโลยีเว็บไซต์เว็บในยุคปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะมีส่วนร่วมต่อเว็บไซต์มากขึ้น

     2.2 เว็บในยุคเริ่มต้นและยังคงมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน มักมีรูปแบบของไฟล์เป็นนามสกุลเป็น .htm .html ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารในแบบสื่อสารทางเดียว ผู้ส่งสารกำหนดเนื้อหาเองทั้งหมด ต้องมีความรู้พื้นฐานการทำเว็บ และยากที่จะแบ่งปันส่งต่อเนื้อหาออกไป ผู้รับสารมีหน้าที่รับรู้ข่าวสารเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถโต้ตอบได้ เช่น เดียวกับสื่อกระแสหลักอื่นๆ คือ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์

     2.3  เว็บในยุคอนาคตอันใกล้ คือ เว็บที่มีการพัฒนาการต่อจากเว็บ 2.0 ความแตกต่าง คือ สร้างความฉลาดเทียมให้กับสิ่งไม่มีชีวิต ใช้เป็นเครื่องมือช่วยคาดเดาพฤติกรรม วิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ เมื่อได้ข้อมูลนั้นมา ระบบจะประมวลผลอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า สร้างสิ่งที่ต้องการให้ผู้ใช้เว็บไซต์มีการเชื่อมโยงเนื้อหาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กันกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เป็นเครือข่ายเดียวทั่วโลก มีการพัฒนารูปแบบที่เป็นมาตรฐานใช้ร่วมกัน ในแบบ XML แต่อาจเกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์

 

3.   ชอบเว็บ2.0เพราะ ใช้ Internet เพื่อเขียนบล็อก (BLOG), แชร์รูปภาพ, ร่วมเขียนวีกี (Wiki), แสดงความคิดเห็น (Post Comment) ในข่าว, หาแหล่งข้อมูลด้วย RSS เพื่อ Feed มาอ่าน รวมทั้ง Google

    

1.ความแตกต่างของ Web1.0,Web2.0,Web3.0คือ

-Web1.0 คือ รูปแบบของไฟล์เป็นนามสกุลเป็น .htm .html ไม่สามารถโต้ตอบได้

-Web2.0 คือ ให้ความสำคัญกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะมีส่วนร่วมต่อเว็บไซต์มากขึ้น

-Web3.0 คือ เว็บที่มีการพัฒนาการต่อจากเว็บ 2.0ช่วยคาดเดาพฤติกรรม วิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์  ระบบจะประมวลผลอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า

2.สรุปWeb1.0รูปแบบของไฟล์เป็นนามสกุลเป็น .htm .html , Web2.0ให้ความสำคัญกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะมีส่วนร่วมต่อเว็บไซต์มากขึ้น ,Web3.0 สร้างสิ่งที่ต้องการให้ผู้ใช้เว็บไซต์มีการเชื่อมโยงเนื้อหาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กันกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เป็นเครือข่ายเดียวทั่วโลก มีการพัฒนารูปแบบที่เป็นมาตรฐานใช้ร่วมกัน ในแบบ XML

3.Web3.0เพราะสามารถเชื่อมต่อได้ทั่วโลก

น.ส.สิริพร เพ็งรักษ์ ม.6/2 เลขที่5

1266

ความหวังที่คาดไว้อยากได้เกรด4

1. ความแตกต่างของทั้ง web 1.0, web 2.0, web3.0 คือ web 1.0 ให้ข้อมูลข่าสารเพียงทางเดียวไม่สามารถโต้ตอบได้ ส่วน web 2.0 เรา

สามารถแสดงความคิดเห็นโต้ตอบในเว็บนั้นได้ แต่web 3.0 จะสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ได้เมื่อรับข้อมูลมา

2. - web 1.0 เป็นเว็บที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลขาวสารในแบบสื่อสารทางเดียว ไม่สามารถโต้ตอบได้

    - web 2.0 เป็นเว็บที่ใช้ในปัจจุบันเพื่อเขียนเว็บ และแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์มีส่วนร่วมต่อเว็บไซต์มากขึ้น

    - web 3.0 เป็นเว็บที่มีการพัฒนาต่อจากเว็บ 2.0 เพื่อใช้เป้นเครื่องชวยคาดเดา และวิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์เมื่อได้รับข้อมูลมา

3. web 2.0 เพราะเราสามารถแสดงความคิดเห็นในเว็บต่างๆ ได้

ง่ายๆจะต้องทำให้เป้นเรื่องยางLaughing

ผมนายโพยม   เทพทับทิมอยากได้เกรด3จากอาจารย์

2.สรุป wed1.0 มีหน้าที่รับข่าวสารเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถโต้ตอบได้ เช่นเดียวกับสื่อกระแสหลักอื่นๆคือ หนังสือพิมพ์วิทยุ โทรทัศน์

         wed2.0 สามารถสร้างเว็บแอพพลิเคชันแล้วเปิดบริการของเว็บให้คนอื่นๆ สามารถมาใช้ได้

         wed3.0 สร้างความฉลาดให้กับสิ่งไม่มีชีวิตใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ เมื่อได้ข้อมูลนั้นมา

1.ตอบ จะเห็นได้ว่าเว็บมีการพัฒนาขึ้นมาเรือยๆจากเว็บ1.0 2.0 3.0 มีความแตกต่างกันมาก 3.0มีการพัฒนามากกว่า1.0มาก

3ตอบ ผมคิดว่าwed3.0เหมาะกับผมมากสุด เพราะมีความสะดวกสบายแก่ผม

1. web2.0 จะมีความทันทันสมัยมากกว่า web1.0 เพราะweb2.0 สามารถให้ผู่ที่เข้าชมแสดงความคิดเห็นได้แต่web1.0เราไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ Cool

2. สรุป web1.0 ข้อดีคือถ้าเราเสนอข่าวสารไปแล้วจะทำให้คนอื่นมาแสดงความคิดเห็นไม่ได้ ซึ่งบางคนอาจจะมาแสดงความคิดเห็นในเชิงลบได้ สรุป web2.0 มีข้อดีตรงที่ถ้ามีคนเข้าชมก็จะสามรถแสดงความคิดเห็นได้ ได้ดูความคิดเห็นจากคนต่างๆ เพื่อที่จะได้รับฟังทัศนคติต่างๆจากคนหลายกลุ่ม สรุป web3.0 มีข้อดีตรงที่ สามารถตอบโต้ได้แต่จะมีข้อเสียคือ อาจจะมีคนมาละเมิดลิขสิทธิ์ได้ Money mouth

3. web3.0 เพราะว่าทันสมัยมากกกกกกกTongue out

ข้อ 1 ความแตกต่างของ web1.0 web2.0  web3.0

web1.0 เป็นเว็บในยุคเบื่องต้นที่เรายังคงเห้นกันอยู่ในปัจจุบัน ทำหน้าที่หาข้อมูลข่าวสารในแบบสื่อสารทางเดียว แต่ผู้รับจะไม่สามารถตอบโต้ได้ เช่นเดียวกับกระแสหลักอื่นๆๆๆๆๆๆๆๆ

web 2.0 เว็บปัจจุบันเป็นเว็บที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้เป็นอย่างมาก ผู้เข้าเว็บจะสามารถสร้างข้อมูล (Content)เองได้

web 3.0 เว็บในยุคอนาคต คือ เว็บที่มีการพัฒนาการต่อจากเว็บ และมีความแตกต่าง คือ สร้างความฉลาดเทียมให้กับสิ่งไม่มีชีวิต ใช้เป็นเครื่องมือช่วยคาดเดาพฤติกรรม เพื่อ วิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ เมื่อได้ข้อมูลนั้นมา ระบบจะประมวลผลอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า

ข้อ 2 สรุปเนื้อหาของทั้งสามข้อมูล

        เพราะเราสามารถแสดงความคิดเห็นเองได้ และสามารถสร้างเว็บเองได้

ผมคิดว่า web2.0 เหมาะกับผมเพราะทำอะไรได้หลายๆอย่างที่เราต้องการได้..*-*//*-*+5555**

 

โด รอ ริท

ตอบข้อ  1   ความแตกต่างของ web 1.0  web2.0  web3.0                                     

 web 1.0 เป็นเว็บในยุคเบื้องต้นที่เรายังคงเห็นกันอยู่ในปัจจุบันทำให้หาข้อมูลข่าวสารทางเดียวและผู้รับไม่สามารถตอบได้

web  2.0 เว็บปัจจุบันที่ให้ความสำคัญมากผู้เข้าเว็บจะสามารถสร้างข้อมูลเองได้

 web 3.0 เว็บที่มีการพัฒนาการต่อจากเว็บ 2.0 ความแตกต่าง คือ สร้างความฉลาดเทียมให้กับสิ่งไม่มีชีวิต ใช้เป็นเครื่องมือช่วยคาดเดาพฤติกรรม วิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ เมื่อได้ข้อมูลนั้นมา ระบบจะประมวลผลอย่างมีเหตุผล

สรุปเนื้อหาทั้งสามข้อ เพราะเราสามารถแสดงความคิดเห็นเองได้ และยังสามารถสร้างเว็บเองได้ 

 ผมคิดว่า เหมาะกับผมทุกข้อและครับ 

 

รัก อ.น้อย

Undecidedโด่ไอ ม้อน..ทามไมมึงชั่งน่าสงสารจังว่ะCryFrown+55

Kissม้อน คอขาด ..Yell*-*//*-*Cool

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์