สระ+วรรณยุกต์

สระ

สระในภาษาไทยมี 21 รูป ซึ่งรูปสระเหล่านี้จะนำไปประกอบเป็นรูปสระที่ใช้จริงอีกต่อหนึ่ง

·                                 วิสรรชนีย์ นมนางทั้งคู่

·                                 ไม้หันอากาศ หางกังหัน ไม้ผัด

·                                 ไม้ไต่คู้ ไม้ตายคู้

·                                 ลากข้าง

·                                 พินทุ์อิ

·                                 ฝนทอง

·                                 นิคหิต นฤคหิต หยาดน้ำค้าง

·                                 " ฟันหนู, มูสิกทันต์

·                                 ตีนเหยียด ลากตีน

·                                 ตีนคู้

·                                 ไม้หน้า

·                                 ไม้ม้วน

·                                 ไม้มลาย

·                                 ไม้โอ

·                                 ตัวออ

·                                 ตัวยอ

·                                 ตัววอ

·                                 ตัวรึ

·                                 ฤๅ ตัวรือ

·                                 ตัวลึ

·                                 ฦๅ ตัวลือ

วรรณยุกต์

วรรณยุกต์ในภาษาไทยมี ๔ รูป ๕ เสียง

คำทุกคำในภาษาไทยจะมีเสียงวรรณยุกต์เสมอ แม้ว่าจะไม่มีรูปวรรณยุกต์แสดงให้เห็นก็ตาม

รูปวรรณยุกต์

·       - ไม้เอก

·        - ไม้โท

·         - ไม้ตรี

·    - ไม้จัตวา

เสียงวรรณยุกต์

·         เสียงสามัญ

 ·          เสียงเอก

·          เสียงโท

·        เสียงตรี

·     เสียงจัตวา

   

   

   

   

   

   

สร้างโดย: 
นางสาวเกวลิน ทวีสุข,นางสาวชนัญญา ศรีสุริยพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์