อักษรพ่อขุนรามคำแหง

อักษรพ่อขุนรามคำแหง

 

เป็นอักษรไทยชนิดแรกที่เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖ โดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ขึ้น โดยปรับปรุงจากอักษรขอมโบราณ มีลักษณะดังนี้  

http://www.thaigoodview.com/files/u40902/11420f6405.jpg

 

http://www.thaigoodview.com/files/u40902/40e5239fbd.jpg


มีลักษณะที่ปรับปรุงจากอักษรขอมโบราณโดยใช้เพียงรูปสระลอยและพยัญชนะตัวเต็ม ตัดสระจมและพยัญชนะตัวเชิงทิ้ง

เวลาจะเขียนสระจมจะใช้สระลอยเขียนไว้ด้านซ้ายของพยัญชนะ ยกเว้นสระอะและสระอา เขียนไว้ด้านขวาของพยัญชนะ

อักขรวิธีพิเศษมีไม่กี่อย่าง ดังนี้

ไม่มีไม้หันอากาศ ใช้วิธีการเขียนตัวสะกดสองตัวติดกันแทน

สระเอือ เขียนสระอือติดกับสระเอ ตามด้วยพยัญชนะ และ ตัว อ

สระเอีย เขียนสระอี ตามด้วยพยัญชนะ และตัว ย หากมีตัวสะกดไม่ต้องเขียนสระอีข้างหน้า เขียนเพียงตัว ย

สระเออ เขียนสระอีติดกับสระเอ ตามด้วยพยัญชนะ

สระออ ถ้าไม่มีตัวสะกดไม่ต้องใส่รูปตัว อ

สระอำ ใช้เพียงนฤคหิตตัวเดียว

ตัว ม สะกด ใช้นฤคหิตแทนได้

วรรณยุกต์มีเพียงสองรูปคือเอกและโท

 

   

   

   

   

   

   

 

สร้างโดย: 
นางสาวเกวลิน ทวีสุข,นางสาวชนัญญา ศรีสุริยพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์