ฉันทลักษณ์และคำประพันธ์

ฉันทลักษณ์
คือตำราที่ว่าด้วยวิธีร้อยกรองถ้อยคำ หรือเรียบเรียงถ้อยคำให้เป็นระเบียบ
ตามลักษณะบังคับ และบัญญัติที่นักปราชญ์ได้วางเป็นแบบไว้
ถ้อยคำที่ร้อยกรองขึ้นตามลักษณะและบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์ เรียกว่า คำประพันธ์

 

 คำประพันธ์
คือ ถ้อยคำที่ได้ร้องกรอง หรือเรียบเรียงขึ้นโดยมีข้อบังคับ
จำกัดคำและวรรคตอนให้รับสัมผัสกันไพเราะ
ตามกฎเกณฑ์ที่ได้วางไว้ในฉันทลักษณ์

 

lll
lll
lll
 vvvvv
vvv
v
~# คำประพันธ์ จำแนกออกเป็น ๗ ชนิด คือ โคลง ร่าย ลิลิต กลอน กาพย์ ฉันท์ กล #~

 

สร้างโดย: 
ชุติภัทร์และคุณครูยุวดี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์