ภาคใต้


 
ภาคใต้
ภาคใต้มีเนื้อที่ทั้งหมด 70,715.20 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณร้อยละ 13.64 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ประกอบด้วยพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา
                ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และ สตูล  ลักษณะที่ตั้ง และ เขตติดต่อของแต่ละจังหวัด จะทอดยาวอยู่บนส่วนหนึ่ง ของคาบสมุทรมลายู
อาณาเขตของภาคใต้มีความยาวประมาณ 750 กิโลเมตร และ มีความกว้างประมาณ 30 - 250 กิโลเมตร เป็นภาคที่มีพื้นที่มาก
                เป็นอันดับ 4 ของประเทศ รองมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือ  และภาคกลาง
                                                                                                             ที่มา : http://www.damrong.ac.th/soc503/south/south.asp
       
       
       
สร้างโดย: 
นายสมชาย น่วมกลิ่น และ นางสาวกัญญาลักษณ์ อัญชันบุตร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์