ภาคตะวันตก

ภาคตะวันตก

                ภาคตะวันตกมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 53,679.02 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณร้อยละ 10.46 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ประกอบด้วยพื้นที่ของ 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด
                     คือ จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนจังหวัดราชบุรี มีพื้นที่น้อยที่สุด แต่ ราชบุรีเป็นจังหวัด ที่มีจำนวนประชากรมากกว่า
                     ทุกจังหวัดในภาคตะวันตก
                                                                                                                 ที่มา : http://www.damrong.ac.th/soc503/west/west.asp 
         
         
         
สร้างโดย: 
นายสมชาย น่วมกลิ่น และ นางสาวกัญญาลักษณ์ อัญชันบุตร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์