จุดเริ่มต้นของการอ่านภาษาจีนได้ทุกตัว มาเรียนPinYin กันเถอะ

---สระ มีทั้งหมด 36 ตัว ดังนี้

a เทียบเป็นเสียงในภาษาไทยได้ว่าเป็นเสียง "อา"
o เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า "โอ"
e เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า "เออ"
i เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า "อี"
u เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า "อู"
ü เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า "อวี" (ออกเสียงรวมกันนะครับ อย่าอ่านว่า "อะวี" นะคะ )
ai เทียบเป็นเสียงในภาษาไทยได้ว่าเป็นเสียง "อาย หรือ ไอ" นะครับ
ei เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า "เอย"
ao เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า "อาว หรือ เอา"
ou เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า "โอว"
an เทียบเป็นเสียงในภาษาไทยได้ว่าเป็นเสียง "อัน"
en เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า "เอิน"
ang เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า "อัง"
eng เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า "เอิง"
ong เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า "อง"
ia ออกเสียงได้ว่า "อา" เมื่อผสมกับเสียงอื่นจะออกเป็น"เอีย"แต่ท้ายเสียงต้องทำปากเสียง"อา"(จะเข้าคู่กับพยัญชนะ j q xนะคะ ดังนั้นเสียงที่ได้จึงเป็นเสียง jia)
ie เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า "เอีย" (จะเข้าคู่กับพยัญชนะ j q x)
iao เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า "เอียว" (จะเข้าคู่กับพยัญชนะ j q x)
iou(iu) เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า "อิว"
ian เทียบเป็นเสียงในภาษาไทยได้ว่าเป็นเสียง "เยียน"
in เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า "ยิน"
iang เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า "ยัง"
ing เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า "ยิง"
iong เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า"อุง"หากเสียงนี้หากนำไปเข้าคู่กับ y(yiong=yong)ซึ่งจะออกเสียงเป็น "อง" ที่ต่างกันออกไป
Üe เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า "เยว์"
Üan เทียบเสียงได้ว่า "เยียวน"
Ün เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า "ยวิน"
ua เทียบเป็นเสียงในภาษาไทยได้ว่าเป็นเสียง"วา"
uo เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า "โว"
uai เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า "ไว"
uei(ui) เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า "วุย"
uan เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า "'วาน"
uen(un) เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า "เวิน"
uang เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า "วัง"
ueng เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า "เวิง"
er เทียบเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า "เอ๋อร์"

---และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คือ วรรณยุกต์ ค่ะ มี สี่ เสียงค่ะ ดังนี้

ˉ สัญลักษณ์ตัวแรก เป็นเสียงธรรมดา เทียบกับภาษาไทยก็คือเสียงสามัญนั่นเอง

/ สัญลักษณ์ตัวที่ 2 เทียบแล้วก็คงเป็นเสียงจัตวา

ˇ สัญลักษณ์ที่ 3 เทียบได้เท่ากับเสียงเอก

\ สัญลักษณ์ที่ 4 เทียบได้เท่ากับเสียงโท

สมมุติว่า เราเจอ "PinYin" คำว่า "มา" เมื่อผันเสียงตามหลักภาษาจีน ก็จะสามารถผันเสียงได้ดังต่อไปนี้ "มา หมา หม่า ม่า"

ต่อไปเป็นสื่อการเรียนรู้พินอินนะค่ะ ฝึกออกเสียงกันให้ได้นะค่ะ สู้ ๆ

http://www.chinesetools.eu/blog/tag/zhongguo  รูปของไอเลิฟไชน่า

สร้างโดย: 
นางสาวศิวพร ปิยะวดีพงษ์ และ นางสาวชุยหนัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์