ประวัติ

เรื่องอิเหนามีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี   มีเรื่องเล่ากันว่าพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศหรือเจ้าฟ้าหญิงกุณฑลและเจ้าฟ้าหญิงมงกุฎ   ทรงได้นางข้าหลวงมาจากปัตตานี   นางข้าหลวงคนนี้ได้เล่านิทานปันหยีหรือเรื่องอิเหนาของชวาถวายเจ้าหญิง   และต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์   พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนาเป็นบทละครสำหรับใช้แสดงเป็นบทละครรำ ในตอนท้ายของบทพระราชนิพนธ์ได้อ้างอิงเรื่องอิเหนาในสมัยอยุธยาว่า
                                                                       
                                                                        
                                                       อันอิเหนาเอามาทำเป็นคำร้อง        สำหรับงานการฉลองกองกุศล
                                                       ครั้งกรุงเก่าเจ้าสตรีเธอนิพนธ์        แต่เรื่องต้นตกหายพลัดพรายไป

พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนา
แหล่งที่มาภาพ http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13209.jpg 
 

สร้างโดย: 
นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาคและนางสาววิมลลักษณ์ ทองพยงค์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์