ผล 2

            ผลของสงคราม

สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงเมื่อสหรัฐอเมริกาได้ทิ้งระเบิดปรมาณูในญี่ปุ่นที่เมืองฮิโรชิมา และเมืองนะงะซะกิ จนทำให้ญี่ปุ่นต้องยอมเจรจาสันติภาพ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1945 โดยยอมรับเงื่อนไขต่างๆของฝ่ายพันธมิตรโดยสงครามครั้งนี้ใช้เวลานานถึง 6 ปี  และสร้างความสูญเสียมากกว่าสงครามโลกครั้งที่ 1 หลายเท่า ได้แก่

1)    ด้านสังคม  มีผู้สูญเสียชีวิตไปไม่น้อยกว่า 40 ล้านคน นอกจากนี้ยังมีผู้ปะสบเคราะห์กรรมจากภัยสงครามอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก เช่น บาดเจ็บ ทุพลภาพ ขาดอาหาร หายสาบสูญ เป็นต้น

2)    ด้านการเมือง  ประเทศผู้แพ้สงครามต้องเสียเกียรติภูมิ ต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงคราม ต้องเสียดินแดน ต้องเสียอาณานิคม และต้องทำตามสนธิสัญญาต่างๆ ที่ฝ่ายชนะวางเงื่อนไขให้ปฏิบัติ ดังนี้

-          อิตาลี  ต้องเสียอาณานิคม และดินแดนบางส่วนให้ยูโกสลาเวีย แอลบาเนีย กรีช ฝรั่งเศส และบางส่วนต้องยกให้สหประชาชาติดูแล กับทั้งต้องจ่ายเงินค่าปฏิกรรมสงครามจำนวน 360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และถูกจำกัดกำลังทหาร

-          ฟินแลนด์  ต้องเสียดินแดนบางส่วนให้สหภาพโซเวียต และต้องจ่ายเงินค่าปฏิกรรมสงครามจำนวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-          ฮังการี  ต้องเสียดินแดนบางส่วนให้แก่เชโกลสโลวะเกีย โรมาเนีย บัลแกเรีย และสหภาพโซเวียต ส่วนกองกำลังทหารอยู่ในความควบคุมดูแลของสหภาพโซเวียต

-          บัลแกเรีย  ต้องจ่ายเงินค่าปฏิกรรมสงครามให้แก่ฟินแลนด์ ฮังการี และโรมาเนีย ประเทศละ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-          โรมาเนีย  ต้องเสียดินแดนบางส่วนให้แก่ บัลแกเรีย และสหภาพโซเวียต อีกทั้งต้องถูกจำกัดกองกำลังทหารและต้องจ่ายเงินค่าปฏิกรรมสงครามจำนวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-          ออสเตรีย  ต้องถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน เช่นเดียวกับเยอรมนี แต่จะได้รับเอกราชใน ค.ศ. 1955

-          เยอรมนี  พันธมิตรได้จัดการกับเยอรมนีในฐานะเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดสงครามดังนี้

1.     เยอรมนีต้องถูกแบ่งเป็น 4 ส่วนให้อยู่ในความควบคุมดูแลของสหภาพโซเวียต อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส ประเทศละส่วน

2.     นครเบอร์ลิน ให้เป็นเขตยึดครองของ 4 มหาอำนาจข้างต้น โดยบังเป็นส่วน ๆ เช่นเดียวกัน

3.     ห้ามเยอรมนีผลิตอาวุธสงคราม

4.     การผลิตโลหะ เคมี และเครื่องจักรที่อาจใช้ในสงครามได้ต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของมหาอำนาจทั้ง 4

5.     ระบบการเงิน เช่น เงินตรา หุ้น ให้ทำอย่างเปิดเผย

6.     ผลิตผลการเกษตรและอุตสาหกรรมต้องนำไปใช้ในทางสันติเท่านั้น

7.     สินค้าเข้า-ออก ต้องได้รับความดูแลและตรวจสอบจากสัมพันธมิตร

8.     หารวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ต้องอยู่ในความดูแลของมหาอำนาจทั้ง 4

9.     ระบบนาซีทุกรูปแบบต้องยกเลิก

10.                        อาชญากรรมสงครามต้องได้รบการพิจราณาโทษ

-          ญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นผู้ก่อและขยายสงครามในทวีปเอเชีย ฝ่ายสัมพันธมิตรมอบอำนาจให้สหรัฐอเมริกาจัดการแต่เพียงลำพัง ดังนั้นสหรัฐอเมริกาจึงยึดครองญี่ปุ่นโดยมีนายพล ดักลาส แมกอาทอร์ เป็นผู้บัญชาการสูงสุด

3)    ด้านเศรษฐกิจ  แต่ละประเทศต้องเสียเงินไปกับการสร้าง พัฒนาอาวุธ และฝึกกำลังทหาร 

 นอกจากนี้ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจยังเกิดจากการสู้รบ และแรงระเบิดที่ทำให้สิ่งก่อสร้างและเมืองใหญ่หลายเมืองต้องถูกทำลายลงเป็นจุล กระทั่งระยะหลังสงครามก็ยังมีความสูญเสียที่มีผลต่อเนื่องอยู่อีก เช่น การว่างงาน การเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เป็นต้น  

 

สร้างโดย: 
Kooll

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์