บุุคคลในสมัยรัตนโกสินทร์

 

           
              

 พระประดิษฐ์ไพเราะ ( มี ดุริยางกูร )

                              ขอบคุณรูป จากhttp://www.patibut.com/images/clip_image001_0001.jpg
  
ประวัติ พระประดิษฐ์ไพเราะ ( มี ดุริยางกูร )
      เมื่อคลอดออกมาใหม่ๆ (ท่านเกิดแถวบริเวณสุเหร่า  เหนือวัดอรุณราชวราราม) ท่านมีสิ่งขาวๆคล้ายกระเพาะครอบศีรษะออกมาด้วย  ดูเหมือนกับหมวกแขก จึงได้รับสมญานามว่า "แขก" ตั้งแต่เล็ก(แต่บางท่านก็ว่าครูมีผู้นี้มีรูปร่าง ลักษณะคล้ายแขกจึงได้ชื่อว่าครูมีแขก เช่นกัน)
  
    สมัย ร.4 
   เจ้านายหลายพระองค์รวบรวมคนหัดปี่พาทย์ขึ้นเล่นประชันวงกัน  ครูมีได้เป็นครูปี่พาทย์ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นที่พระประดิษฐ์ไพเราะตำแหน่งปลัดจางวางมหาดเล็ก ได้ว่ากรมปี่พาทย์ฝ่ายพระบรมมหาราชวัง
    
  สมัย ร.5 
 ท่านได้เป็นครูมโหรีของกรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร
   
  ผลงาน 
     ท่านเป็นต้นตำรับการแต่งเพลง ที่มีลูกล้อลูกขัด หรือประเภทเพลงทยอย  ได้แต่งเพลงไว้เป็นจำนวนมาก 
        • ประเภทเพลงสองชั้น เช่น เพลงเชิดจีน (พ.ศ. 2396) เพลงจีนแส เพลงอาเฮีย  เพลงชมสวนสวรรค์ เพลงแป๊ะ เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง
        • ประเภทเพลงสามชั้น เช่น เพลงทยอยนอก เพลงทยอยเขมร เพลงจีนขิมเล็กเพลงจีนขิมใหญ่ เพลงแขกมอญ กำสรวลสุรางค์
        • ประเภทเพลงเถา เช่น เพลงแขกบรเทศ เถา เพลงตวงพระธาตุเถา
        • ประเภทเพลงโหมโรง เช่น โหมโรงขวัญเมือง เป็นต้น
      ถึงแก่กรรม ในสมัยรัชกาลที่  5 ประมาณ ระหว่าง  พ.ศ. 2417-2421

ที่มา   http://social-people.exteen.com/20071104 

  

สร้างโดย: 
ครูชาญชัย เปี่ยมชาคร และนางสาวภูริชญา ธโนปจัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์