การวาดภาพธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม

การวาดภาพธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม

        ธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อมรอบๆ ตัวเรา มีลักษณะที่เเตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถถ่ายทอดให้เป็นภาพวาดที่สวยงามได้
 ๑.  ภาพต้นไม้และดอกไม้ ต้นไม้เเละดอกไม้แต่ละชนิด จะมีลักษณะที่เเตกต่างกัน เช่น มีลำต้นสูงใหญ่ มีดอกสีสวยงาม มีใบเล็กแหลม เป็นต้น    ต้องรู้จักสังเกตรายละเอียดเหล่านี้ จึงจะวาดเป็นภาพที่เหมือนจริงได้
 ๒. ภาพเคลื่อนไหว เป็นภาพที่เเสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม เเบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
      ๒.๑  ภาพเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต คือ ภาพที่เเสดงการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น การเคลื่อนไหวของเเมว สุนัข คน เป็นต้น
      ๒.๒  ภาพเคลื่อนไหวของสิ่งไม่มีชีวิต คือ ภาพที่แสดงการเคลื่อนไหวของสิ่งไม่มีชีวิตต่างๆ เช่น ภาพการเคลื่อนไหวของรถยนต์ รถไฟ พัดลม เป็นต้น
  ๓.  ภาพทิวทัศน์ คือ ภาพที่แแสดงลักษณะสถานที่ใดที่หนึ่ง เช่น ภาพตึกสูงๆ ในเมือง ภาพทะเล ภาพท้องทุ่งนา ภาพป่าเขา เป็นต้น การภ่ายทอดทิวทัศน์ทีเราเห็น ให้ออกมาเป็นภาพวาดที่สวยงามควรใช้สีให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ศิลปะ ป.๒. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

 

 ที่มาของภาพ: http://pongpang.spaces.live.com/blog/ 

สร้างโดย: 
ศุภชัย บัวงาม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์