คำถาม

คำถามท้ายบท

   1.พฤติกรรมปกติของมนุษย์ เรียกว่าอะไร?

ก.ภาษามือ

ข.ภาษาปาก

ค.ภาษากาย

ง.ภาษาใจ

   2.การกำเนิดศิลปะสากล ข้อใดผิด

ก.ธรรมชาติ

ข.ความเชื่อและศรัทธา

ค.การเซ่นไหว้เทพเจ้า

ง.พฤติกรรมมนุษย์

   3.robort อยู่ในการเต้นประเภทใด

ก.hip hop

ข.jazz dance

ค. fung

ง.bellet

   4.bouncing คือการเต้นแบบใด

ก.การเต้นโยกตัวไปข้างหน้า

ข.การเต้นแบบกระโดด

ค.การเต้นย่อตัว

ง.การย่อขาและยกตัวขึ้น-ลง

   5.tap ถือกำเนิดที่ใด

ก.นิวยอร์ก

ข.ฟอริดา

ค.แอฟริกา

ง.ตรุกี

   6.การเต้นประเภทใด ที่ลดความเด่นของเมโลดี้และเพิ่มความสนุสนาน ด้วยเบสอิเลคโทนิก กับ กลอง

ก.ฟังก์

ข.บัลเล่ย์

ค.ฮิปฮอป

ง.แท็ป

   7.Latin dance จะเต้นเมื่อใด

ก.งานมงคล

ข.งานเลี้ยงฉลอง

ค.งานพิธีกรรม

ง.งานศพ

   8.ปรมาจารย์ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการ บัลเล่ย์ คือใคร

ก.พระเจ้าหลุยส์

ข.พระนางแคเธอรีน

ค.จอร์จ โนแวร์

ง.โดแบริวาล

   9.จังหวะ charleston อยู่ในการเต้นประเภทใด

ก.แจ้ส แดนซ์

ข.ลาติน

ค.แท็ป

ง.ฟังก์

   10. NYC breakers เป็นชื่อวงที่โด่งดังในการเต้นแบบใด

ก. บีบอย

ข.ฮิปฮอบ

ค.ฟังก์

ง.แท็ป

                                                                                                                                            เฉลย                                                               

 

สร้างโดย: 
นส นลินรัตน์ ดิลกปรีชากุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์