แบบฝึกหัด

  what is design?  PLAN BEDROOM KITCHENROOM STUDIO    

    LIVINGROOM  RESTROOM    อ้างอิง  ผู้จัดทำ

แบบฝึกหัด

1.การออกแบบ คืออะไร
    1)การสร้างโครงร่างของผลงาน 
    2) การจัดแต่งองค์ประกอบมูลฐานในการสร้างงานศิลปกรรม เครื่องจักร หรือประดิษฐกรรมของมนุษย์
    3)การสร้างสิ่งที่สวยงามให้เกิดสุนทรียภาพ
    4)การร่างภาพก่อนลงมือทำ
 

เฉลย 


2.การออกแบบตกแต่ง แบ่งเป็นกี่ประเภท
    1)  1 ประเภท
    2) 2 ประเภท
    3) 3 ประเภท
    4) 4 ประเภท

เฉลย


3.หลักการออกแบบภายในมีอะไรบ้าง
    1) ความงาม การจักวาง น้ำหนัก
    2) น้ำหนัก สี การจัดวาง
    3) ขนานของห้อง ความสูงของห้อง รูปแบบของห้อง
    4) ความงามของรูปแบบ การจัดวาง การใช้สีตกแต่งภายใน

เฉลย 


4.การออกแบบพื้นที่ใช้สอยเพื่อสิ่งใด
    1) สะดวกต่อการออกแบบ
    2) เพื่อความสวยงามสวยงาม
    3) ง่ายต่อการออกแบบต่มความต้องการของสมาชิกในครอบครัว
    4) การทำให้เกิดความสมดุลกัน ระหว่างความต้องการที่ขัดแย้งกัน ของสมาชิกในครอบครัว

เฉลย


5.แนวคิดในการจัดวางห้องโดยคำนึงถึงธรรมชาติมากที่สุด เพื่อให้บ้านรับทั้งแสงสว่างและลมได้ ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าดังนั้นห้องครัวควรตั้งในทิศใด
    1) อุดร
    2) อีสาน
    3) หรดี
    4) พายัพ

เฉลย


6. ห้องน้ำ สไตล์คลาสสิกมีลักษณะอย่างไร
    1) มักเน้นรูปแบบ ที่ค่อนข้างหรูหรา มีรสนิยม ด้วยการเลือกใช้ วัสดุ ในการตกแต่ง และ การจัดวางแปลน ที่พิถีพิถัน
    2) มักเน้นเส้นสายในเชิงเรขาคณิต เป็นสำคัญ และมักตัดทอน รายละเอียดปลีกย่อยบางอย่างออกไป ให้เหลือไว้ เพียงความเรียบง่าย
    3) เน้นความเป็น ธรรมชาติ ด้วย การตกแต่ง ที่เลือกใช้วัสดุที่มาจาก ธรรมชาติ และ วัสดุสังเคราะห์
    4) การจัดแบบแปลน ที่ค่อนข้างแตกต่างจาก แบบอื่นๆ กล่าวคือ มีการนำเอา ธรรมชาติมาใช้ร่วมใน การออกแบบ

เฉลย 


7.การวางแปลนครัวที่เป็นการจัดแบบตัวแอล (L-Shaped Kitchen) เหมาะกับพื้นที่แบบใด
    1) เหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่เหลือเฟือ
    2) เหมาะกับห้อง ที่มีเนื้อที่ปานกลาง
    3) เหมาะกับห้องที่มีพื้นที่แคบ
    4) เหมาะกับห้องที่มีพื้นที่ด้านกว้างกว้างกว่าด้านยาวมาก

เฉลย


8.ห้องนอน ที่ดีควรอยู่ทางทิศใด
    1) ทิศตะวันออก และทางทิศเหนือ
    2) ทิศตะวันตก และทิศตะวันออก
    3) ทิศตะวันออก และทางทิศใต้
    4) ทางทิศเหนือ และทางทิศใต้

เฉลย 


9. การจัดวางวางผังห้องนั่งเล่นควรจะแยกออกจากบริเวณทางเดิน เพราะเหตุใด
    1) เมื่อมีคนเดินไปมาจะได้ไม่เป็นการรบกวนสมาธิ ของผู้ที่กำลังพักผ่อน
    2) จะได้ไม่เกะกะผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมา
    3) สะดวกต่อการทำกิจกรรมต่างๆ
    4) เกรงว่าสิ่งของที่อยู่ในห้องนั่งเล่นจะไปขวางทางเดิน

เฉลย 


10.การจัดตกแต่งห้องทำงานเราควรคิดถึงสิ่งใดก่อน
    1) ความสวยงาม
    2) ความหรูหราและประโยชน์ใช้สอย
    3) ใช้ในทำกิจกรรมใดบ้าง เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย
    4) ความสะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก

เฉลย

สร้างโดย: 
นางสาวสิริลักษณ์ แซ่แต้และคุณครูสุทัศน์ ตั้งฮั่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์