แบบทดสอบ

แบบทดสอบ

1. ข้อใดไม่จัดอยู่ในอักษรสูง ?

ก. ฉ,ฐ                                    ข. ค,ฟ

ค. ศ,ห                                   ง. ถ,ผ

2. ตัวอักษรในข้อใด ที่คู่กับ ฮ ในอักษรต่ำคู่ ?

ก. ศ,ษ,ส    ข.ฝ

ค.ห          ง.ข

3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคำครุ ?

ก. คำที่มีเสียงหนัก              ข.คำที่ประสมด้วยสระเสียงยาว

ค. คำที่มีตัวสะกด                ง.คำที่สะกดด้วยสระเสียงสั้นในแม่ ก. กา

4. เลื่อยมีลักษณะนามว่าอย่างไร ?

ก. ปื้น                  ข.อัน

ค. ด้าม       ง.เลื่อย

5. วันนี้ได้พบกับท่านอธิการบดี ผม__________อันงดงามนี้เลี้ยงต้อนรับท่านนะครับควรเติมคำใดในช่องว่าง ?

ก. เอาโอกาส                      ข.ฉวยโอกาส

ค. ถือโอกาส                       ง.ขอโอกาส

6. การปาฐกถา จัดอยู่ในภาษาระดับใด ?

ก.ระดับพิธีการ                  ข.ระดับทางการ

ค.ระดับกึ่งทางการ             ง.ระดับสนทนาทั่วไป

7. ใครเป็นผู้แต่งเรื่อง สามก๊ก ?

ก. เจ้าพระยาพระคลัง   ข.หลอกว้านจง

ค.ล่อกวนตง     ง.ถูกทั้งข.และค.

8. อุธัจ มีความหมายว่าอย่างไร ?

ก.ตกประหม่า                      ข.เป็นที่รัก

ค. ลูกข้าทาส                      ง.เข้าสวม

9. หยกเขียนจดหมายถึงสมาคมเพื่อเด็กกำพร้า จัดเป็นการเขียนจดหมายชนิดใด ?

ก. ส่วนตัว                          ข.ธุรกิจ

ค.  ราชการ                         ง.กิจธุระ

10.หลัง(อวัยวะ) ในคำราชาศัพท์พูดว่าอย่างไร ?

ก.พระถัน                            ข.พระขนอง

ค.พระดรรชนี                       ง.พระนลาฏ

 

เฉลยแบบทดสอบ            กลับสู่หน้าหลัก

 

สร้างโดย: 
นางสาวเกวลิน ทวีสุข,นางสาวเมทิกา ลิขิตบวร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์