ประเภทของเนื้อเยื่อ

 

พืชทุกชนิดย่อมประกอบด้วยเนื่้อเยื่อ (Tissue) และต้นอ่อน (Embryo) ที่เป็นลักษณะที่ไม่มีในสาหร่าย สำหรับพืชดอกนั้น เนื้อเยื่อแยกตามความสามารถในการแบ่งเซลล์ออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. เนื้อเยื่อเจริญ (Meristem) เป็นเนื้อเยื่อที่สามารถแบ่งเซลล์ได้ตลอดชีวิต แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1.1 เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย (Apical meristem) ตัวอย่างเช่น ปลายยอด (shoot apex) ปลายราก (root apex) ช่วยเพิ่มความสูง ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตขั้นแรก (Primary growth) พบได้ทั้งในพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว

1.2 เนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง (Lateral merism) ตัวอย่างเช่น Cork cambium แบ่งตัวแบบไมโอซิสให้กำเนิดเป็น Cork หรือ Vascular cambium แบ่งตัวให้กำเนิดโฟลเอมและไซเลมขั้นที่สอง ทำให้พืชเพิ่มความกว้างของรากและลำต้น เป็นการเจริญเติมโตขั้นที่สอง (Secondary growth) พบในพืชใบเลี้ยงคู่ และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิด

1.3 เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ (Intercalary meristem) อยู่บริเวณเหนือข้อของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ทำให้ปล้อง (Internode) ยืดยาวออก ซึ่งเนื้อเยื่อที่ได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนจิบเบอเรลลินในการกระตุ้นการแบ่งตัว

 

ภาพของเซลล์เจริญ
ภาพของเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด และเนื้อเยื่อเจริญปลายราก

สร้างโดย: 
คุณครูวรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์ และ นางสาวภารดี สรรพพิทยากร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์