แบบฝึกหัด

 

      

ข้อ 1. ชื่อ  annual herb  เป็นไม้ล้มลุกประเภทใด

        ก. ไม้ล้มลุกปีเดียว

        ข. ไม้ไม้ล้มลุกข้ามปี

        ค. ไม้ล้มลุกหลายปี

        ง. ไม้ล้มลุกสิบปี                                                           เฉลย


ข้อ 2. ข้อใดเป็นพันธุ์ไม้ล้มลุก

        ก. กุหลาบ

        ข. ช้องนาง

        ค. ว่านจุก

        ง. จำปูน                                                                    ฉลย


ข้อ 3. ชื่อพันธุ์ไม้ใดที่เรียนอีกอย่างหนึ่งว่า กณิการ์ , กรณิการ์

        ก. แก้วเจ้าจอม

        ข. ตะแบกนา

        ค. ประดู่ป่า

        ง. ปีบ                                                                        เฉลย

ข้อ 4. ตอนปลายของลำต้นเรียกว่าอะไร

       ก. พูพอน     (buttress)

       ข. เนื้อไม้    (wood)

       ค. เรือนยอด (crown)

       ง. ลำต้น      (trunk)                                                       เฉลย


ข้อ 5. ข้อใดต่อไปนี้ต่างจากพวก

       ก. เฟื่องฟ้า

       ข. พลูด่าง

       ค. กระดังงาป่า

       ง. ทับทิม                                                                      เฉลย


ข้อ 6. ไม้พุ่มเตี้ยหมายถึงอะไร

       ก. ต้นไม้ที่มีอายุได้หลายปี แต่สูงไม่เกิน 6 เมตร

       ข. ต้นไม้ที่มีอายุได้หลายปี แต่สูงไม่เกิน 10 เมตร

       ค. ต้นไม้ที่มีอายุได้หลายปี แต่สูงไม่เกิน 16 เมตร

       ง. ไม่มีข้อถูก                                                                   เฉลย


ข้อ 7. ขาฮกเกี้ยนมีชื่อพื้นบ้านเรียกว่าอะไร

       ก. ชาดัด 

       ข. ชาย้อย

       ค. ชาขาว

       ง. ชาเขียว                                                                      เฉลย


ข้อ 8. พันธุ์โกสนที่ใช้ปลูกเป็นไม้มงคล มีอะไรบ้าง

       ก. เหรียญทอง       มหาราช           หมื่นหาญ 

       ข. ไกรทอง          ทับทิมทอง        ทองอุไร

       ค. ผู้ชณะสิบทิศ     รัตนโกสินทร์      เศรษฐีสุพรรณ

       ง. ถูกทุกข้อ                                                                    เฉลย


ข้อ 9. ชื่อวิทยาศาสตร์: Rosa spp. เป็นชื่อพันธุ์อะไร

       ก. กุหลาบ

       ข. ช้องนาง

       ค. ทองเหยีด

       ง. ว่านหางจระเข้                                                              เฉลย


ข้อ 10. เข็มญี่ปุ่นมีถิ่นกำเนิดมาจากที่ไหน

       ก. เอเชียใต้

       ข. เอเชียกลาง

       ค. ไทย

       ง. เอเชีย                                                                        เฉลย

สร้างโดย: 
น.ส.ศรีสวาสดิ์ บุนนาค และ น.ส.ธันย์ชนก แซ่โง้ว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์