รัฐบาลไทย

รายชื่อคณะรัฐมนตรีรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
•    
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ    นายกรัฐมนตรี

•    
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ    รองนายกรัฐมนตรี
•    
นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ    รองนายกรัฐมนตรี

•    
พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์    รองนายกรัฐมนตรี

•    
นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย    รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

•    
นายวีระชัย วีระเมธีกุล    รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
•    
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
•    
นายกรณ์ จาติกวณิช    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
•    
นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
•    
นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
•    
นายกษิต ภิรมย์    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
•    
นายชุมพล ศิลปอาชา    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
•    
นายวิฑูรย์ นามบุตร    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
•    
นายธีระ วงศ์สมุทร    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
•    
นายชาติชาย พุคยาภรณ์    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
•    
นายโสภณ ซารัมย์    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
•    
นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
•    
นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
•    
นายสุวิทย์ คุณกิตติ    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
•    
ร.ต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
•    
นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
•    
นางพรทิวา นาคาศัย    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
•    
นายอลงกรณ์ พลบุตร    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
•    
นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
•    
นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
•    
นายถาวร เสนเนียม    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
•    
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
•    
นายไพฑูรย์ แก้วทอง    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
•    
นายธีระ สลักเพชร    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
•    
คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
•    
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
•    
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
•    
น.ส.นริศรา  ชวาลตันพิพัทธ์    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
•    
นายวิทยา แก้วภราดัย    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
•    
นายมานิต นพอมรบดี    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
•    
นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน  คือ  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์)
หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านคนปัจจุบัน คือ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง (พรรคเพื่อไทย)
 

 

   

สร้างโดย: 
อ.ธานินทร์ พร้อมสุข และน.ส. อมรรัตน์ สมุทรประภูติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์