แขนงของกฎหมาย

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

  ความหมาย  ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ    แขนงของกฎหมาย ความแตกต่างกฎหมายมหาชน&เอกชน กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายมหาชน   รัฐธรรมนูญฉบับที่1-6 ฉบับที่7-12 รัฐธรรมนูญฉบับที่13-18 แบบทดสอบ แหล่งอ้างอิง ผู้จัดทำ   

แขนงของกฎหมายรัฐธรรมนูญ

     ก่อนที่เราจะศึกษาถึงหลักทั่วไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญได้ เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบเสียเบื้องต้นว่า กฎหมายมหาชนคืออะไร และต่างจากกฎหมายเอกชนอย่างไร เราจำแนกแขนงของกฎหมายออกได้ 2 แขนง คือ
         
 1) กฎหมายมหาชน (Public Law)  ได้แก่ กฎข้อบังคับที่กำหนดสภาพและฐานะของผู้ปกครอง อำนาจกับหน้าที่ของผู้ปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง  คือ  รัฐกับผู้ถูกปกครอง คือ พลเมืองรวมตลอดถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ ตัวอย่างกฎหมายมหาชนได้แก่ กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายแรงงาน เป็นต้น

 2) กฎหมายเอกชน (Private Law)  คือ กฎข้อบังคับเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวพันทางกฎหมายระหว่างเอกชนด้วยกัน อีกทั้งเป็นกฎหมายที่กำหนดฐานะของเอกชนด้วยกฎหมายเอกชน อย่างเช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ เป็นต้น

     เมื่อเราทราบถึงความหมายของกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนแล้ว เราก็พอที่จะแยกถึงความแตกต่างระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน

หน้าแรก

สร้างโดย: 
นายธานินทร์ พร้อมสุข และ นางสาวภาชินี ผลงามเนตรอรุณ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์