การเลือกซื้อ Ice cream

การเลือกซื้อ Ice Cream

ที่มาของรูปภาพhttp://cdn.complex.com/assets/images/Entertainment/Features/072008/ice-cream/icecream-taste-test-560.jpg

การเลือกซื้อ*
การเลือกซื้อไอศกรีมที่วางจำหน่ายนั้นควรเลือกซื้อไอศกรีมที่


1. มีฉลากแสดงรายละเอียดอย่างครบครันชัดเจน ได้แก่ มีชื่ออาหาร ซึ่งแล้วแต่ชนิดของไอศกรีม เช่น
ไอศกรีมดัดแปลงผสมรสถั่วดำ ไอศกรีมนมกลิ่นวานิลา เป็นต้น มีชื่อที่ตั้งของผู้ผลิต มีเลขสารบบ
อาหาร ฯลฯ
2. ภาชนะที่บรรจุไอศกรีมสะอาด ปิดสนิท ไม่ฉีกขาด ไอศกรีมไม่รั่วซึมออกมา
3. สังเกตลักษณะไอศกรีม ต้องมีสี กลิ่น รส ตามลักษณะของไอศกรีมนั้น ๆ ไอศกรีมที่มี ส่วนผสมของ
นมหรือไขมันอื่น เช่น กะทิ เนื้อไอศกรีมจะข้นมีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว เป็นเนื้อเดียวกัน
4. ต้องไม่เหลวหรือมีลักษณะเหมือนเคยละลายมาแล้ว
5. สังเกตสถานที่จำหน่าย จะต้องมีตู้เย็นแช่แข็งไอศกรีม จัดไอศกรีมเป็นสัดส่วนเรียบร้อย
6. ไอศกรีมประเภทตักขาย ต้องดูสุขภาพของผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเล็บมือ การแต่งกาย รวมถึง
ภาชนะที่ใช้ใส่และตักไอศกรีม

ที่มาของรูปภาพ http://static.guim.co.uk/Guardian/lifeandstyle/gallery/2008/jul/17/foodanddrink/icecream2-8527.jpg

 

 


อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังพบว่ามีการนำพลาสติกมาปั๊มเป็นรูปต่าง ๆ แล้วบรรจุน้ำหวานสีสันสวยสด แล้วปิดจุก หรือใช้ความร้อนรีดพลาสติกที่จุกให้ติดกัน แล้วนำไปแช่เย็นจนน้ำหวานกลายเป็น น้ำแข็งส่งออกขาย ซึ่งเป็นที่ดึงดูดใจให้เด็กๆ สนใจเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์พวกนี้ทำขึ้นมาโดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นการลักลอบผลิตจึงไม่มีการแสดงฉลากใดๆ การผลิตก็ทำกันอย่างง่ายๆ ไม่ได้คำนึงถึงสุขลักษณะที่ดี ผู้ปกครองจึงควรสนใจและให้ความสำคัญในการเลือกซื้อไอศกรีมให้บุตรหลานของตน โดยอย่าลืมสังเกตฉลากเพื่อให้มั่นใจได้ว่าไอศกรีมดังกล่าวผ่านการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว ภาชนะบรรจุก็ต้องสะอาด และซื้อจากสถานที่จำหน่ายที่ถูกสุขอนามัยทุกครั้ง เพื่อความอร่อยและความมั่นใจในความปลอดภัยค่ะ

 

ที่มาของรูปภาพ http://somecontrast.files.wordpress.com/2008/01/icecream2.jpg

 
สร้างโดย: 
นางสาวชุติมา ปินะโต,อาจารย์วีระศักดิ์ เตชะมหนนท์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์