ง่วง/งีบ
                                      งีบนอน                                             to make a nap
                                      มีผลให้ง่วงนอน                                    to affect/cause drowsiness

เงินเดือน
                                      เพิ่มเงินเดือน                                       to raise one's salary
                                                                                            to augment salary

งาน
                                      มอบหมายงานต่อให้คนอื่น                       to deligate the assigment to s/o
                                      ทำงาน                                             {do,perform}the job
                                      สมัครงาน                                           to apply for a job
                                      มีตำแหน่งงานให้                                  to offer a job

เงิน
                                     มีเงินพอที่จะซื้อบางอย่างได้                      {can,could} afford sth
                                     ฉ้อโกงเงิน                                           to misappropriate the fund
                                     ลอค่าเงิน                                             to devalue a currency
                                     จัดสรรเงินในการทำอะไร                           to appropriate money for doing sth
                                     ใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายกับอะไร                 to squander money on sth

เงียบ
                                     ให้ใครเงียบไว้                                       to hold one's tongue

 

 

 

 

สร้างโดย: 
นางสาว วีณา รัตนสุมาวงศ์ และ กนกอร วิทัศนานนท์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์