ประวัติสถานที่ “วัดยานนาวา”

 

           
        

 
ภาพเปรียบเทียบวัดยานนาวาก่อนการบูรณะปฏิสังขรณ์และหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/315/22315/images/Yanawa/IMG_5058.jpg
http://www.komchadluek.net/media/img/size1/2009/05/14/5j8gagickbdd5a675eab9.jpg

วัดยานนาวา

      มาถึงวัดยานนาวากันแล้วค่ะ วัดยานนาวาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดถนนเจริญกรุง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นวัดโบราณ มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ "วัดคอกควาย" เนื่องจากมีชาวทวายมาลงหลักปักฐานอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และชาวทวายจะนำกระบือที่เลี้ยงไว้มาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน หมู่บ้านบริเวณนั้นจึงได้ชื่อเรียกกันต่อมาว่า "บ้านคอกควาย"
      ในสมัยกรุงธนบุรีได้รับการยกฐานะวัดคอกควายขึ้นเป็นพระอารามหลวง เรียกชื่อใหม่ว่า "วัดคอกกระบือ" ต่อมารัชกาลที่ ๑ ทรงสร้างพระอุโบสถใหม่ ครั้นถึงรัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และสร้างเรือสำเภาพระเจดีย์แทนพระสถูปเจดีย์ทั่วไป ทรงรำลึกถึงคติธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งปรากฏเรื่องราวใน เวสสันดรชาดกกัณฑ์กุมาร ตอนพระเวสสันดรตรัสเรียกสองกุมารขึ้นจากสระบัวเพื่อพระราชทานให้ชูชก พระเวสสันดรทรงกล่าวเป็นคาถาอุปมาว่า พระบารมีทานทั้งหลายทั้งปวงที่ทรงบำเพ็ญนั้นเปรียบเรือสำเภาใหญ่ที่พามนุษยชาติข้ามโอฆะสงสารไปสู่พระนิพพาน
      ประกอบกับทรงมีพระราชดำริว่า ขณะนั้นเรือสำเภาจีนที่เดินทางค้าขายทางทะเลกำลังจะหมดสมัย เพราะเริ่มมีเรือกำปั่นต่อแบบฝรั่งเข้ามาแทนที่ อนุชนรุ่นหลังคงจะรู้จักแต่เพียงชื่อ “สำเภาจีน” ด้วยพระราชดำริอันลึกซึ้งรอบคอบและกว้างไกลเช่นนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างเจดีย์มีฐานเป็นเป็นเรือสำเภาจีน ขนาดเท่าและลักษณะเหมือนของจริงทุกประการ แล้วโปรดพระราชทานนามวัดว่า "วัดญาณนาวาราม" มีความหมายว่า ญาณอันเป็นพาหนะดุจดั่งสำเภาข้ามโอฆะสงสาร ต่อมาภายหลังชื่อจึงได้เปลี่ยนมาเป็น “วัดยานนาวา” ที่มีความหมายใกล้เคียงกับชื่อเดิม คือ วัดอันมีพาหนะดุจสำเภาในการที่จะนำพาเวไนยสัตว์ให้ข้ามพ้นโอฆะสงสาร   
      ต่อมารูป พระสำเภาเจดีย์วัดยานนาวาได้กลายมาเป็นต้นแบบในการสร้าง พระสำเภากระจาดใหญ่ ในงานพระราชพิธีเทศน์มหาชาติ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ ที่จัดขึ้นที่หน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ มาตั้งแต่บัดนั้น

     สิ่งที่น่าสนใจในวัดยานนาวา

      พ.ศ.๒๕๒๕ ช่วงครบรอบ ๒๐๐ ปี ของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ กรมศิปากร ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจศิลปะโบราณวัตถุในย่านยานนาวา และสาทรหลังจากนั้นได้ขอขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ศิลปะโบราณวัตถุในพระอารามวัดยานนาวา จำนวน ๔ รายการ ในปี ๒๕๒๖ ประกอบด้วย 


สำเภาวัดยานนาวา
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/956/2956/images/140China60th/08_China60th.jpg


     ๑.พระสำเภาเจดีย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นศิลปะโบราณของชาติ และของพระพุทธศาสนาโดยสำเภายานนาวานี้มีความยาววัดจาดหงอนข้างบนถึงท้ายบาหลี ๒๑ วา ๒ ศอก ความยาวส่วนล่างวัดที่พื้นดิน ๑๘ วา ๑ ศอกเศษ ส่วนกว้างตอนกลางลำ ๔ วา ๓ ศอก ส่วนสูงตอนกลางลำ ๒ วา ๓ ศอก มีพระเจดีย์องค์ใหญ่และเล็กอยู่ในลำสำเภารวม ๒ องค์ ที่ห้องบาหลีมีรูปหล่อของพระเวสสันดรกับพระกัญหาชาลีประดิษฐานอยู่ ซึ่งสืบเนื่องมาจากเนื้อความในมหาชาติคำหลวง ที่พระเวสสันดรโน้มน้าวใจโอรสธิดา ให้อุทิศตนเพื่อร่วมกับพระบิดาสร้างมหากุศล อันจักเป็นเสมือนเรือสำเภาใหญ่พามนุษยชาติข้ามโอฆสงสารไปสู่พระนิพพาน
   


พระแท่นที่ประทับของรัชกาลที่ ๓


     ๒.พระแท่นที่ประทับ ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงใช้ในระหว่างการคุมการก่อสร้างพระสำเภาเจดีย์


เก๋งจีน
ที่มา : http://touronthai.com/gallery/photo/18000138/watyannawa09.jpg

     

     ๓.เก๋งจีน ภายในมีการประดิษฐานสิ่งศักสิทธิ์หลายอย่าง เช่นหลวงพ่อโสธร เจ้าแม่กวนอิม


บานประตูพระอุโบสถ
ที่มา : http://www.komchadluek.net/media/img/size1/2009/05/14/gbe9ij8jeiikb9bb79cbg.jpg

      ๔.พระอุโบสถ ซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๑ ด้านหลังบานประตูมีภาพจิตรกรรมสำคัญที่รัชกาลที่ ๓ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้วาดขึ้น คือรูปกระทงใหญ่ตามแบบที่ทำในพระราชพิธีลอยพระประทีป และโถยาคูตามแบบอย่างที่ทำเลี้ยงพระในพระราชพิธีสารทในรัชสมัยของพระองค์

       

สร้างโดย: 
นางมาลัยวรรณ จันทร และ นางสาวนิรชา ชินพันธ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์