ประวัติสถานที่ “วงเวียน ๒๒ กรกฎา”

  

           
        

ภาพเปรียบเทียบวงเวียน ๒๒ กรกฎาในอดีตและปัจจุบัน

วงเวียน ๒๒ กรกฎา 

      ชื่อ วงเวียนและถนนทั้ง ๓ สายนี้ เป็นชื่อที่ได้มาจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน คือเป็นอนุสรณ์ในการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำประเทศเข้าสู่สถานการณ์สงครามโลกครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎา พ.ศ. ๒๔๖๐ โดยประกาศสงครามกับกลุ่มประเทศฝ่ายอักษะ ทรงชี้แจงเหตุผลของการเข้าร่วมสงครามครั้งนี้ว่า เพื่อรักษาความเป็นธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ 
      ครั้นสงครามสิ้นสุดลง สัมพันธมิตรเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ และ การทหาร รวมทั้งยังทำให้ประเทศไทยสามารถเรียกร้องแก้ไขและยกเลิกสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของชาติมหาอำนาจที่เคยทำไว้กับประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถาวรวัตถุ พระราชทานนามให้มีความเกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้คือ
      วงเวียน ๒๒ กรกฎา มีรัศมี ๒๒ เมตร อยู่ระหว่างกลางถนนสามสายเป็นที่ระลึกวันประกาศสงคราม
      ถนนสามสายที่แยกจากวงเวียนนี้ได้แก่
      ถนนไมตรีจิต จาก วงเวียน ๒๒ กรกฎา ถึงหัวลำโพง
      ถนนมิตรพันธ์  วงเวียน ๒๒ กรกฎา ถึงสะพานนพวงศ์
      ถนนสันติภาพ วงเวียน ๒๒ กรกฎา ถึงถนนกรุงเกษม
      ชื่อวงเวียนและถนนทั้ง ๓ สายนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้มีความเกี่ยวเนื่องกันดังนี้
      “ด้วย ไมตรีจิต ที่ได้เข้าร่วมกับ สัมพันธมิตร เพื่อผดุง สันติภาพ ของโลก จึงได้ประกาศสงครามเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎา คม”
      คำ ว่าพันธมิตร ทรงใช้เป็นมิตรพันธ์ เพื่อให้คล้องจองกัน

สร้างโดย: 
นางมาลัยวรรณ จันทร และ นางสาวนิรชา ชินพันธ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์