[[ คำศัพท์ชุด2 ]]

 

         

                     

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำศัพท์ต่อจ้า

คำศัพท์ 

 ความหมาย

 101.มกรแก้วเกยูร    กำไลประดับแก้วลายมังกร
 102.นบ  ไหว้
 103.แฝงเอาเหตุเอาพล   แอบแฝงเข้าไปสืบให้รู้เหตุรู้ผล
 104.ฟ่อง   ลอย
 105.เพลียก   พลาด เพลียกถ้า พลาดท่า  
 106.เนือง  เนื่อง เรียงต่อกันไป เนืองบังคมคำราช นั่งต่อเนื่องกัน แสดงความเคารพในการสั่งลาของพระราช
 107.ผังผาย   ผันผ่าย แล่นไป 
 108.บ่อน  ที่ เบื้อง, บ่อนใต้ ที่ใต้ เบื้องล่าง หมายถึง แผ่นดิน
 109.ฟอน   แหลกลาญ 
 110.เพราตา   งามน่าดู
 111.แผ้ว    ทำให้สะอาดหมดจด
 112.พิสดาร   อย่างละเอียด 
 113.เพโทบาย   อุบายที่แยบยล
 114.ปาฏิบท  วันขึ้น 1 ค่ำ หรือ แรม 1 ค่ำ
 115.พรรเหา   เลิศ มาก ยิ่ง
 116.ภิมุข   ข้างหน้า เบื้องหน้า ภิมุขมาตยากร หมู่อำนาตย์ผู้เป็นหัวหน้า
 117.บร   ฝ่ายอื่น หมายถึง ข้าศึก 
 118.เฟี้ยมเฝ้า   เฝ้าก้มหน้าอย่างสงบ
 119.มหุสสวมหันต์   เป็นมหรสพอย่างยิ่งใหญ่
 120.ผ้าย  คำเดียวกับ ผาย หมายถึง เคลื่อนที่ ผันพลผ้าย ไพร่พลเดินทัพไป
 121.พารณ   ช้าง
 122.แผก  แตกออกไป
 123.ผะชด    ประชด
 124.มหุติฤกษ์   ฤกษ์ดี ยามดี
 125.พก  พลิก กลับ คว่ำ พกแผ่นฟากฟ้า พลิกแผ่นท้องฟ้า
 126.ประภาฑ   อานุภาพ อำนาจ
 127.นฤขัตร    แผลงมาจาก นักขัต หมายถึง ดาวฤกษ์
 128.ธุมาการ   ควัน ในตะเลงพ่าย หมายถึง ฝุ่นตลบ
 129.พิพัฒน์   เจริญรุ่งเรือง พิพัฒน์โภคสมบูรณ์ สมบูรณ์ด้วยเครื่องใช้อันเจริญรุ่งเรือง
 130.พฤนท์  กอง หมู่
 131.บัณรสี   วันพระขึ้น 15 ค่ำ
 132.นักษัตร   หมู่ดาวฤกษ์ นักษัตรสวัสดิเดช หมายถึง ฤกษ์แห้งความสวัสดีและอำนาจ
 133.พันลึก  น่ากลัว แปลก พิลึก
 134.ผร้า   ทำลาย มาจาก พร่า
 135.นฤราส    นิราส ปราศจาก ไม่มี
 136.ภาย   สมัย เวลา ทุกภาย ทุกสมัย ทุกเวลา
 137.บำรู   ประงากัน (ช้าง)
 138.พบู   หน้า ดอกไม้ งาม พิศโพ้นพฤกษ์พบู พบู ในที่นี้น่าจะแปลว่า ดอกไม้
 139.แพร้ว  แพรว แวววาว
 140.พรุก   เวลาเช้า
 141.บุษยมาส    เดือนยี่
 142.พลุก    งาช้าง
 143.บำเทิง   บันเทิง รื่นเริง ยินดี
 144.ภาณุเมศ  พระอาทิตย์ มาจาก ภาณุมาศ
 145.ผลู   ทาง
 146.เผื่อน   ป่า มาจาก เผือน
 147.ภูมิพยุหไกรสร  ชื่อชัยภูมิที่เรียกว่า สีหนาม มีต้นไม้ใหญ่ 3 ต้น ขึ้นอยู่บนจอมปลวกหรือภูเขา
 148. พลวก   ลวก ทำลายลง
 149.ผ้าน   ไม่เป็นระเบียบ มาจากพ่าน พล่าน
 150.พยุห   กระบวนทัพ พยุหบาตร การยกทัพ

สร้างโดย: 
นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค และ นางสาวณัฐณิชา อนันต์วุฒิสมบัติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 78 คน กำลังออนไลน์