ศิลปะไทย

               ศิลปะแบบสุโขทัยเป็นศิลปะที่เกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๑๙ ในบริเวณลุ่มแม่น้ำยม แม่น้ำน่าน
แถบจังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ พิษณุโลก และบริเวณลุ่มแม่น้ำปิง ทางตอนใต้ของจังหวัดกำแพงเพชร เป็นศิลปะที่
เกิดจากความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ ผลงานสร้างสรรค์แบบสุโขทัยปรากฏในงานด้าน
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
           
ด้านสถาปัตยกรรม มีความงามและมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะ แม้จะได้รับอิทธิพลมาจากที่อื่นบ้าง แต่ก็มี
การพัฒนาจนมีลักษณะเฉพาะของตนเอง เช่น เจดีย์ ซึ่งแบ่งตามที่มาของอิทธิพลได้ ๓ แบบ คือ
            ๑.เจดีย์แบบลังกา เป็นเจดีย์ที่ดัดแปลง มีลักษณะทรงกลม ส่วนล่างขององค์ระฆังมักมีลายกลีบบัว
ประกอบเช่น เจดีย์ทรงกลมแบบลังกาที่วัดช้างล้อม ในเขตอุทธยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น

^ เจดีย์แบบลังกา วัดช้างล้อม เขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
                ๒.เจดีย์แบบศรีวิชัย เป็นเจดีย์ที่มีฐานเป็นสีเหลี่ยมและองค์ระฆังสูง มีคูหาประดิษฐานพระพุทธรูป
ตอนบนเจดีย์เป็นทรงกลมแบบลังกา และมีเจดีย์องค์เล็กๆ ประกอบมุมทั้งสี่ เช่น เจดีย์เจ็ดแถว วัดเจดีย์เจ็ดแถว
ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น
                                   ^ เจดีย์เจ็ดแถว วัดเจดีย์เจ็ดแถว เขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย _____________________________________ *ขอขอบคุณรูปภาพจาก
http://www.sukhothai.go.th/tour/chang3.jpg
http://pirun.ku.ac.th/~b5001063/images/3.3.jpg

สร้างโดย: 
ขริษฐา กล้าหาญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์