โฮโมซาเปียน

โฮโมซาเปียน

โฮโมซาเปียน (Homo Sapien) มนุษย์แบบปัจจุบัน 50,000 ปีก่อนจนถึงปัจจุบัน

เมื่อได้กล่าวถึง " พันธุ์" มนุษย์แบบปัจจุบันเรียกว่า โฮโมซาเปียน (Homo Sapien) ซึ่งอาจได้รับวิวัฒนาการมาจากมนุษย์นีนเดอร์ธัลหรือจากสายวิวัฒนาการของโฮมิ นิดอีกสายหนึ่งก็อาจเป็นไปได้เช่นกัน

แหล่งที่มาhttp://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ow2UaBfDz03u6M:http://www.nsm.or.th/nsm2008/images/2205_35.1.jpg&t=1


โฮ โมซาเปียนยุคใหม่ หรือมนุษย์แบบปัจจุบันมีประวัติความเป็นมาดังนี้คือเริ่มต้นเมื่อประมาณ 50,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ซึ่งอยู่ในระยะช่วงกลางๆของยุคน้ำแข็งซึ่งเป็นยุคสุดท้ายของโลกกล่าวคือยุค น้ำแข็งที่ว่านั้นคือยุคน้ำแข็ง Wurm 80,000-10,000 ปีก่อนคริสตศักราชซึ้งนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบร่องรอยของมนุษย์โฮโมซาเปียน แบบปัจจุบันมีครั้งแรกว่าเคยอยู่ในบริเวณเมืองลีแวนต์(Levant)ในบริเวณตะวัน ออกกลางและบริเวณบอลข่าน เมื่อประมาณ 50,000-40,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช บางทีมนุษย์ในบริเวณดังกล่าวนั้นอาจะต้องการเคลื่อนตัวไปทางเหนือเมื่อน้ำ แข็งถดถอยไปทางเหนือในช่วงระยะเวลาต่อมานั้นจึงค่อยๆทยอยเข้าไปอยู่ในยุโรป ตะวันตกซึ่งเรียกมนุษย์เหล่านี้ว่า" มนุษย์โครมาญอง"(Cromagon Men) ตามสถานที่ค้นพบซึ่งถือว่ามนุษย์เหล่านี้คือบรรพบุรุษของมนุษย์ในยุค ปัจจุบัน เพราะมีรูปร่างและขนาดกะโหลกศีรษะ รวมทั้งพฤติกรรมอื่นๆเช่นเดียวกับมนุษย์ในขณะปัจจุบัน หลังจากนั้นไม่นานมนุษย์"โครมาญอง"จึงกระจายตัวมาถึงบริเวณที่เรียกกันว่าตะวันออกไกล

ประมาณ30,000 ปีก่อนค.ศ.มนุษย์เมื่อแพร่มาถึงตะวันออกไกลแล้วมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งก็เดิน ทางต่อไปแล้วข้ามช่องแคบแบริง(BearingStrait)เข้าไปอยู่ใน ทวีปอเมริกาซึ่งที่นั่นเป็นที่ไม่มีโฮมินิดพันธุ์ใดเลยเข้ามาอาศัยก่อนหลัง จากนั้นอีก15,000ปี ต่อมาลูกหลานของคนเหล่านั้นจึงแพร่ไปอยู่ทวีปอเมริกาเหนือ-ใต้ และบริเวณเกาะใกล้เคียงจึงเรียกชาวพวกนี้ว่าชาวอินเดียนแดง ในขณะเดียวกันที่มนุษย์พวกหนึ่งเดินทางข้ามช่องแคบแบริงไปอยู่ในอเมริกาก็มี มนุษย์อีกพวกหนึ่งเดินทางผ่านเอเชียอาคเนย์ผ่านดินแดนที่เป็นประเทศไทยใน ปัจจุบันข้ามทะเลติมอร์(Timor Sea)เข้าไปยังออสเตรเลียและบริเสณใกล้เคียง รวมทั้งเดินทางเข้าไปอยู่ในเกาะต่างๆไปมหาสมุทรแปซิฟิก จึงสรุปว่าประมาณ30,000ปีก่อนค.ศ.มนุษย์ปัจจุบันแพร่ขยายอยู่ทั่วไปบนโลก
สร้างโดย: 
พิชชาพร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์