ม.ไทกริส/ยูเฟรติส

 

 

 

แม่น้ำไทกริสและ แม่น้ำยูเฟรตีส

แม่ น้ำไทกริส (Tigris River) และ แม่น้ำยูเฟรตีส (Euphrates River) มีชื่อหล่อเลี้ยงเคียงคู่ประวัติศาสตร์โลกมายาวนานนับพันๆ ปี ด้วยเป็นอู่น้ำก่อเกิดอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ณ จุดที่เรียกว่า ดินแดนพระจันทร์เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์ (The Fertile Crescent) หรือวงโค้งแห่งความอุดมสมบูรณ์ หรือ "เมโสโปเตเมีย-Meso Potamia" อันเป็นศัพท์กรีก แปลว่า "ที่ระหว่างแม่น้ำ" คือจุดที่แม่น้ำ 2 สายไหลบรรจบพบกัน ก่อนเดินทางต่อลงอ่าวเปอร์เซียในที่สุด ดินแดนนั้นคือประเทศอิรักวันนี้ และบริเวณพื้นที่เมโสโปเตเมียก็หมายถึงพื้นที่ระหว่าง 2 แม่น้ำนี้ ซึ่งมีระยะห่างกันประมาณ 400 กิโลเมตรตลอดสายน้ำไท กริส-ยูเฟรตีส แม่น้ำทั้งสองมีต้นกำเนิดบริเวณอาร์มีเนีย และเอเชียไมเนอร์ (พื้นที่ของประเทศตุรกีฝั่งเอเชีย คือดินแดนที่เชื่อมต่อหรือคั่นกลางระหว่างยุโรปกับเอเชียนั่นเอง) หรือเรียกรวมเป็นที่ราบสูงอาร์มาเนียน จากนั้นไหลมาทางตะวันออกเฉียงใต้สู่อ่าวเปอร์เซีย ปัจจุบันนี้แม่น้ำทั้งสองไหลมารวมกันที่บาสรา แต่ในสมัยโบราณจะไหลตัดสามเหลี่ยมปากแม่น้ำออกจากกัน ตะกอนโคลนตมที่แม่น้ำทั้งสองพัดมาทับถมกันนั้นเป็นดินสมบูรณ์ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการเกษตรกรรมเป็นอย่างยิ่ง ทั้งเพาะปลูกและปศุสัตว์ จึงมีแขกไปใครมาตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนรุ่งเรืองเฟื่องฟู


แหล่งที่มา http://www.treehugger.com/hasankeyf-tigris-river-ruins-turkey.jpg

นับ จากคนกลุ่มแรกที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างสรรค์พื้นฐานสำคัญ ของอารยธรรมเมโสโปเตเมียเมื่อประมาณ 4,000 ปี ก่อนคริสตศักราช หรือประมาณเกือบ 6,000 ปีมาแล้ว นักประวัติศาสตร์เรียกพวก เขาว่า ชาวสุเมเรียน (Sumerian) เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ ในบริเวณที่ราบระหว่างแม่น้ำทั้งสอง ผลจากการประกอบการเกษตรกรรมบนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ทำให้ร่ำรวย และมีอำนาจสร้างเมืองใหญ่โต ทั้งประดิษฐ์อักษรใช้เป็นครั้งแรก ของโลก ความเจริญรุ่งเรืองนั้นยืนยงกว่า 2,000 ปี ก่อนล่มสลายลง ในสมัยที่ชาวยุโรปส่วนใหญ่รวมทั้งอังกฤษยังคงใช้ชีวิตร่อนเร่ล่าสัตว์อยู่ เลย
แม่ น้ำไทกริส มีต้นน้ำจากที่ราบสูงทางตะวันออกของตุรกี ความยาวประมาณ 1,900 กิโลเมตร ไหลผ่านชายแดนประเทศซีเรีย เข้าดินแดนอารยธรรมเมโสโปเตเมียเดิม หรืออิรักปัจจุบัน โดยไหลผ่านทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ ตอนบนของลำน้ำไหลเซาะลึกลงไปกลายเป็นหุบในแถบเทือกเขาซากรอส ซึ่งเป็นพรมแดนร่วมกันกับอิหร่าน เป็นสายน้ำที่พัดจัดรุนแรง ยากแก่การเดินเรือ คนโบราณจึงเรียกแม่น้ำนี้ว่า "กระแสน้ำที่ไหลรวดเร็วดุจดังลูกธนู" (idiglat ในภาษาอัคคาเดียน และ idigna ในภาษาสุเมเรียน อันเป็นที่มาของคำว่า tigris ในภาษากรีก) แล้วมารวมกับแม่น้ำยูเฟรตีสใกล้เมืองบาสรา เกิดเป็นแม่น้ำชัตต์-อัล อาหรับ ความยาวประมาณ 200 กิโลเมตร ไหลลงสู่อ่าวเปอร์เซียแม่ น้ำยูเฟรตีส มีความยาวราว 2,780 กิโลเมตร ส่วนหนึ่งอยู่ในประเทศซีเรีย ความยาว 650 กิโลเมตร ส่วนที่ไหลผ่านประเทศอิรักมีความยาว 1,200 กิโลเมตร ยูเฟรตีสมีต้นกำเนิดในตุรกี ณ เทือกเขาอาร์เมเนีย ไหลเข้าสู่ดินแดนของอิรัก โดยขนานไปทางใต้ของแม่น้ำไทกริส เป็นแม่น้ำที่ไหลช้ากว่า ตลิ่งเตี้ยกว่า จึงเหมาะแก่การสัญจรและการเพาะปลูกพืชหลายชนิด โดยเฉพาะข้าวสาลี และบาร์เลย์ ซึ่งเริ่มเพาะปลูกที่นี่เป็นครั้งแรกในโลก และบรรจบกับแม่น้ำไทกริสในเมืองบาสรา

 

แหล่งที่มา http://nakedmaninthetree.files.wordpress.com/2009/01/368301930grbbop_fs.jpg

ช่วงที่ไทกริส ยูเฟรตีส บรรจบเป็นแม่น้ำสายเดียวคือ ชัตต์ อัล-อาหรับ แล้วไหลลงอ่าวเปอร์เซียบริเวณตอนใต้ของประเทศซึ่งเป็นปลายน้ำนี้ เกิดเป็นเขตพื้นที่ลุ่มขนาดใหญ่ เป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญๆ ทางใต้จำนวนมาก ทั้งเมืองโบราณและเมืองปัจจุบัน รวมถึงกรุงแบกแดด เมืองหลวง

สร้างโดย: 
พิชชาพร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์