โครงสร้าง หน้าที่ และการเจริญเติบโตของราก

 

โครงสร้างภายในของราก สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน จากล่างขึ้นบน คือ

1. บริเวณหมวกราก (Root cap) ประกอบด้วยเซลล์พาเรนไคมา ที่เจริญมาจากบริเวณเซลล์กำลังแบ่งตัว เซลล์จะเรียงตัวกันแบบหลวมๆ มีรูปร่างค่อนข้างกลมรีหรือยาว ผนังเซลล์บาง มีแซปแวคิวโอลใหญ่ จะผลิตเมือกช่วยหล่อลื่น

2. บริเวณเซลล์กำลังแบ่งตัว (Region of cell division) เซลล์แบ่งตัวตลอด ให้กำเนิดเซลล์ในหมวกรากและเจริญเป็นเซลล์ชั้นถัดขึ้นไป เซลล์มีรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ และมีนิวเคลียสเด่นชัด

3. บริเวณเซลล์กำลังขยายตัวตามยาว (Region of cell elongation) อยู่ถัดจากบริเวณเซลล์กำลังแบ่งตัวขึ้นไป เซลล์จะมีการยืดขยายตัวตามยาว

4. บริเวณเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะและเจริญเติบโตเต็มที่ (Region of cell differentiation and maturation) อยู่ถัดจากบริเวณเซลล์กำลังขยายตัวตามยาว เซลล์จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เพื่อการดูดซึมและการลำเลียง จึงประกอบด้วยเซลล์ขนราก (root hair cell) และเนื้อเยื่อลำเลียง (Phloem และ Xylem)

ลำดับการจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อ เรียงจากชั้นนอกสุดเข้าในสุด เป็นดังนี้

ภาพแสดงบริเวณต่างๆของโครงสร้างภายในราก

ที่มา : http://www.nana-bio.com/e-learning/plant%20organ/image%20root/35_12Prima...

สร้างโดย: 
คุณครูวรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์ และ นางสาวภารดี สรรพพิทยากร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์