โครงสร้าง หน้าที่ และการเจริญเติบโตของใบ

 

โครงสร้่างภายในของใบ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

1. Epidermis มีัทั้งด้านบน (Upper epidermis) และด้านล่าง (Lower epidermis) ประกอบด้วยเซลล์ต่างๆ เช่น เซลล์ผิว เซลล์ขน และเซลล์คุม โดยที่เซลล์คุมนั้น จะควบคุมการคายน้ำและการแลกเปลี่ยนแ๊ก๊สผ่านปากใบ (Stoma) ปากใบลักษณะต่างๆ จะบอกถึงการปรับตัวของพืช พืชในที่แล้งจะมีปากใบอยู่ระดับต่ำกว่าepidermis พืชในที่น้ำมากจะมีปากใบยกระดับขึ้นมา พืชบกธรรมดาจะมีปากใบระดับเดียวกับepidermis และพืชบกส่วนใหญ่ปากใบจะอยู่ด้านล่าง พืชปริ่มน้ำ เช่น บัว ปากใบจะอยู่ด้านบน พืชใต้น้ำไม่มีปากใบ

2. Mesophyll เป็นชั้นที่อยู่ระหว่าง epidermis ทั้งสอง เป็นเนื้อเยื่อ Parenchyma ที่เปลี่ยนแปลงมา โดยมีคลอโรพลาสต์อยู่ภายใน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

2.1 Palisade mesophyll อยู่ด้านบน เป็นเซลล์ยาวเรียงเป็นแถวชั้นเดียวหรือหลายชั้น มีคลอโรพลาสต์มาก ทำให้ใบไม้โยทั่วไปด้านบนมีสีเข้มกว่าด้านล่าง

2.2 Spongy mesophyll อยู่ด้านล่าง เป็นเซลล์รูปไม่แน่นอน เรียงกันหลวมๆ มีช่องอากาศมาก คลอโรพลาสต์น้อยกว่า Palisade mesophyll

3. มัดท่อลำเลียง (Vascular bundle) คือส่วนที่เรามองเห็นเป็นเส้นใบและเส้นกลางใบนั่นเอง มัดท่อลำเลียงจะมีเซลล์ล้อมรอบ เรียกว่า Bundle-sheath cell และพืชบางชนิด เช่น พืช C4 Bundle-sheath cell จะมีคลอโรพลาสต์

ภาพแสดงโครงสร้างภายในของใบ

ที่มา : http://www.easy2direct.com/roohenpenpai/web_img/zb_20071026_leafstru.gif

สร้างโดย: 
คุณครูวรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์ และ นางสาวภารดี สรรพพิทยากร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์