ตัวอย่างข้อสอบ

 

1. ในรากของพืชส่วนใดที่ทำหน้าที่ในการดูดน้ำและแร่ธาตุต่าง ๆ
1. ปลายสุดของราก
2. รากขน
3. ทุกส่วนของรากที่อยู่ใต้ผิวดิน
4. 1 และ 2 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

2. วงปี (annula ring) ของพืชเกิดขึ้นได้
1. ทั้งในลำต้นและรากพืชใบเลี้ยงคู่
2. เฉพาะในลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่เท่านั้น
3. ในลำต้น รากพืชใบเลี้ยงคู่ ทุกชนิดและในลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิด
4. ในลำต้นของพืชจำพวกสน

3. เซลล์ที่ขูดออกหลังการควั่นและลอกเปลือกไม้เพื่อตอนกิ่งไม้ คือ
1. parenchyma
2. phloem
3. cambium
4. xylem


4. อาหารที่พืชสร้างขึ้นมักจะนำไปสะสมไว้ที่เซลล์ชนิดใด
1. sieve tube
2. sclerid
3. parenchyma
4 spongy cell

5. ผลจากการเจริญขั้นที่ 2 (secondary growth) ของพืชใบเลี้ยงคู่ ทำให้อวัยวะของพืชเช่น ราก และลำต้น...
1. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพิ่มขึ้น
2. มีความยาวและส่วนสูงเพิ่มขึ้นตามลำดับ
3. เพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาว
4. ทำให้รากและลำต้นมีอายุยืนยาว


6. เมื่อดูชิ้นส่วนที่ตัดตามขวางของพืชด้วยกล้องจุลทรรศน์และพบว่าใจกลางของชิ้นส่วนนั้นเป็นเนื้อเยื่อไซเลม แสดงว่าชิ้นส่วนนั้นเป็นส่วนของ
1. ลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่
2. รากของพืชใบเลี้ยงคู่
3. ลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
4. ส่วนอื่นๆ ของลำต้นนอกจากเมล็ด

7. ใบพืชชนิดหนึ่งมีคิวทิเคิลเคลือบเซลล์เอพิเดอร์มิสหนามาก แสดงว่าพืชนั้นสามารถเจริญได้ดีใน
1. แม่น้ำลำครอง
2. ทะเล
3. ทะเลทราย
4. ป่าดิบชื้น

8. เซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีส่วนประกอบหลัด คือ เยื้อหุ้มเซลล์ นิวเคลียส และออร์แกเนลล์ เซลล์ใดต่อไปนี้มีสภาพเป็นเซลล์ไม่มีชีวิต
1. เม็ดเลือดแดงในเลือด
2. เพลตเลต
3. เทรคีด
4. ไซเลมพาเรงคิมา

9. เนื้อเยื่อไซเลมประกอบด้วยเซลล์ชนิดต่าง ๆ คือ
1. คอมพาเนียนเซลล์กับเทรคีด
2. เทรคีดกับเวสเซลเมมเบอร์
3.เสฃวสเซลเมมเบอร์กับซีฟทิวบ์เมมเบอร์
4. ซีฟทิวบ์เมมเบอร์กับคอมพาเนียนเซลล์

10. ในกลุ่มท่อน้ำ ท่ออาหารของพืชมีเซลล์ชนิดหนึ่งที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงน้ำและอาหารเซลล์ชนิดนี้ คือ
1. เซลล์คอมพาเนียน
2. เซลล์ไฟเบอร์
3. เซลล์เทรคีด
4. เซลล์ซีฟทิวบ์เมมเบอร์

 

  

 

สร้างโดย: 
คุณครูวรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์ และ นางสาวภารดี สรรพพิทยากร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์