เครื่องหมายลูกเสือหลวง

                                                            เครื่องหมายลูกเสือหลวง
         ลักษณะเครื่องหมาย
   เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดด้านละ ๓ ซม. ตามแบบ พื้นสีกากี ขอบสีขาวมีรูปพระมหามงกุฎสีทองอยู่ตรงกลาง และมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีขาวอยู่เบื้องล่างพระมหามงกุฎ  เครื่องหมายนี้ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวาแทนเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

                                                             

                                       ที่มารูปภาพ : http://www.prc.ac.th/scout/sc09.jpg
         หลักสูตร
     ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเครื่องหมายลูกเสือหลวง จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
   ๑. ได้รับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ
   ๒. สอบได้วิชาพื้นฐานในระดับลูกเสือชั้นพิเศษ ๓ วิชา ซึ่งไม่อยู่ในวิชาพื้นฐาน ๕ วิชาที่สอบได้เมื่อขอรับเครื่องหมาย  ลูกเสือชั้นพิเศษ
   ๓. สอบได้วิชาบริการและวิชาพื้นฐานอีก ๓ วิชา ในระดับลูกเสือหลวง
   ๔. ผ่านการฝึกอบรมวิชาการเป็นผู้นำตามหลักสูตรที่กำหนดไว้
   ๕. คณะกรรมการดำเนินงานของกองและผู้กำกับเห็นว่า เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามวิธีการของลูกเสือ และสมควรได้รับเครื่องหมายลูกเสือหลวง
   ๖. เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิเหมาะสมทำการสัมภาษณ์ เมื่อเห็นว่าเป็นผู้เหมาะสมแล้วให้รายงานต่อไปตามลำดับ จนถึงคณะกรรมการบริหาร   ลูกเสือแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ และให้ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตรแสดงว่าเป็นผู้ได้รับเครื่องหมายลูกเสือหลวง

             หน้าหลัก              หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

สร้างโดย: 
นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ และ นางสาวอัมพิรา รักสัตย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์