อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์

 

                    

              

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์

ปัจจัยภูมิศาสตร์กับการตั้งถิ่นฐาน

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ หรืออารยธรรมอิยิปต์โบราณก่อกำเนิดขึ้นบริเวณแม่น้ำไนล์ มีลักษณะเป็นแนวยาว ตั้งแต่ปลายสุดของแม่น้ำไนล์จนถึงตอนเหนือของประเทศซูดานในปัจจุบันสภาพ ภูมิประเทศของลุ่มแม่น้ำไนล์บริเวณแลุ่มแม่น้ำเป็น 2 บริเวณ ได้แก่ บริเวณอียิปต์ล่างตั้งอยู่บริเวณที่ราบปากแม่น้ำ เป็นบริเวณที่แม่น้ำไนล์แยกเป็นแม่น้ำสาขามีลักษณะรูปพัดซึ่งชาวกรีกโบราณ เรียกว่า เดลตา แล้วไหลลงทะเลเมดิเตอเรเนียน อารยธรรมโบราณของอียิปต์ได้เจริญขึ้นบริเวณแถบนี้และบริเวณอียิปต์บนได้แก่ บริเวณที่แม่น้ำไนล์ไหลผ่านหุบเขา เป็นที่ราบแคบๆขนาบด้วยหน้าผาที่ลาดกว้างยาวไปจนสุดสายตาเต็มไปด้วยเนินเขา ที่แห้งแล้ง ถัดจากหน้าผาคือ ทะเลทราย ในฤดูร้อนแม่น้ำไนล์ได้รับน้ำจาก การที่หิมะละลายในเขตที่ราบสูงเอธิโอเปีย ทำให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทั้งหมดในเดือนสิงหาคมถึง เดือนตุลาคมของทุกปี แต่จากการที่น้ำท่วมได้นำพาเอาดินตะกอนมาทับทมจนทำให้บริเวณดังกล่าวมีความ อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเปรียบเหมือนโอเอซิสท่ามกลางทะเลทรายเพราะเป็นดินแดน ที่ถูกล้อมรอบและทะเลทรายซาฮารา ทิศตะวันออกและทิศใต้จดทะเลทรายนูเบียและทะเลแดงการที่มีลักษณะภูมิประเทศ ของดินแดนลุ่มแม่น้ำไนล์ถูกล้อรอบไปด้วยทะเลทราย ทำให้มีปรากฎการธรรมชาติป้องกันการรุกรานจากภายนอกทำให้ชาวอียิปต์อยู่อย่าง สันโดษ สามารถพัฒนาอารยธรรมให้มีความต่อเนื่องและมั่นคงได้เป็นระยะเวลาอันยาวนาน ซึ่งต่างจากดินแดนเมโสโปเตเมียที่เป็นดินแดนเปิดโล่งต่อการลุกล่านจากภายนอก ลักษณะภูมิอากาศของดินแดนอียิปต์เป็นทะเลทรายมีความแห้งแล้งและฝนตกมากน้อย บางปีไม่มีฝนเลยส่วนบริเวณชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนมีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบ เมดิเตอร์เรเนียนคือ จะมีภูมิอากาศในช่วงฤดูหนาวมีฝนตกเล็กน้อยและฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนและแห้ง แล้ง ชาวอียิปต์โบราณจึงอาศัยแม่น้ำไนล์หล่อเลี้ยงชีวิต นักประวัติศาสตร์ชาวกรีกโบราณได้กล่าวถึงอียิปต์โบรณไว้ว่า “Egypt is the gift of the Nile” ดินแดนอียิปต์มีทรัพยากรไม่มากนักที่มีอยู่มากคือ หินทราย ซึ่งชาวอียิปต์นำมาใช้ก่อสร้าง ดินเหนียวนำมาทำเป็นที่อยู่อาศัย ส่วนแร่ธาตุมีทองแดงและพลอยในบริเวณคาบสมุทรซีนาย

 

 

 

สร้างโดย: 
น.ส.กานต์ชนิต พัฒนะอิ่ม เเละ นาง พีรทิพย์ สุคันธเมศวร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์