อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์

 

                       

             

อารยธรรมอียิปต์สมันก่อนประวัติศาสตร์

 

ใน สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชุมชนในสมัยหินเก่าที่อาศัยอยู่ในดินแดนอียิปต์บนเป็นพวกเร่ร่อนพักอาศัยตาม ชะง่อนหินล่าสัตว์และตกปลาเป็นอาหาร ส่วนบริเวณอียิปต์ตอนล่างส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มหนองบึง จะสร้างที่พักหยาบๆโดยใช้ดินเหนียวและต้นอ้อยในสมัยหินใหม่ชาวอียิปต์สามารถ ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ รู้จักการเพาะปลูกข้าวบาร์เลย์ ข้าวสำลี ข้าวฟ่าง ฝึกสัตว์ให้เชื่องและนำมาใช้แรงงานทำเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆที่มีประสิทธิภาพขึ้นรู้จักใช้พาหนะ คือเรือแคนูเพื่อล่องไปตามแม่น้ำไนล์ พัฒนาการของอียิปต์โบราณมีปัจจัยต่างจากลักษณะภูมิประเทศ คือ อียิปต์มีพรมแดนธรรมชาติ อันได้แก่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลทรายสะฮาร่าช่วยป้องกันรุกรานของศัตรู อีกทั้งแม่น้ำไนล์ก็นำความซชุ่มชื้นตลอดริมฝั่ง ในฤดูน้ำหลากกระแสน้ำจะไหลเอ่อท่วมท้นแผ่นดินอันแห้งแล้งของอียิปต์ เมื่อน้ำลดก็จะทิ้งโคลนตมและปุ๋ยธรรมชาติตลอดเส้นทางที่พัดผ่านซึ่งเป็นประ โยชน์ต่อารเพาะปลูก ปรากฎการธรรมชาติดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเป็นปกติทุกปีและมีระยะเวลาที่แน่นอน สม่ำเสมอ ชาวอียิปต์จึงรู้จักนำความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ เช่น การทำชลประทาน ทำนบกั้นน้ำ ระบบระบายน้ำ การขุดคูลคลองส่งน้ำเข้าไปในที่ดินที่ห่างจากฝั่งแม่น้ำ จนสามารถเพาะปลูกในที่ดินที่อยู่ห่างไกลได้ ความจำเป็นในการที่จะต้องช่วยกันทำระบบชลประทานและการป้องกันตนเอง จากศัตรูภายนอกประเทศทำ ให้ต้องมีการจัดระเบียบสังคมเกิดชนชั้นผู้ปกครอง การขยายพื้นที่เพาะปลูกทำให้ประชากรมีจำนวนมาขึ้นขยายตัวออกเป็นรัฐเล็กๆ เรียกว่า โมนิส แต่ละโมนิสมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างออกกันเช่น สุนัข เหยี่ยว แมงป่อง เป็นต้นต่อมาได้มีการรวมกันเป็นอาณาจักรใหญ่2แห่งคือ อียิปต์สูงกับอียิปต์ต่ำจนกระทั่ง 300 ปีก่อนคริสศํกราชกษัตริย์เมนิสจากอียิปต์สูงได้รวมอาณาจักรทั้งสองเป็น อาณาจักรเดียวกัน และสถาปนาราชวงค์ขึ้นปกครองเป็นครั้งแรก ชาวอียิปต์นับถือเทพเจ้าหลายองค์โดยมี สุริยเทพหรือเทพเจ้าเร เป็นเทพเจ้าสูงสุด นอกจากนี้ก็ยังมีเทพที่สำคัญอื่นๆอีก เช่น โอซิริส ,ไอซิส เป็นต้น ชาวอียิปต์ไม่ได้คิดว่าตนเองเป็นทาส ของเทพเจ้าในทางตรงกันข้ามพวกเขากลับยกย่องเทพเจ้าว่าทรงมีพระเมตตาต่อ อียิปต์ และยกฟาโรห์องค์ประมุขสูงสุดให้เป็นเทพเจ้าพระองค์หนึ่ง คำสั่งของพระองค์จึงถือเป็นคำประกาศิตและกฎหมาย ดังนั้นงานสร้างสรรค์ต่างๆของชาวอียิปต์และปรัชชญาในการครองชีพจึงมีลักษณะ ที่สอดคล้องกับความเชื่อและสภาพแวดล้อมของอียิปต์ เช่น อียิปต์นิยมสร้างงานสถาปัตยกรรมถวายแก่ฟาโรห์ เชื่อในความสุข การมีชีวิตอมตะ ความรู้จักรับผิดชอบ ความมีคุณธรรมและอื่นๆ ในระยะแรกชาวอียิปต์นิยมสร้างสุสานฝังพระศพของฟาโรห์ตลอดจนพระราชวงศ์และขุน นางที่เรียกว่า พีระมิด มากกว่าการสร้างสถาปัตยกรรมอื่น พระศพถูกนำไปชำระให้สะอาดและผ่านกรรมวิธีที่สลับซับซ้อก่อน แล้วพันหรือห่อด้วยผ้าขาว สภาพของศพจะแห้งไม่เน่าเปื่อยกลายเป็น มัมมี่ การสร้างระมิดและการทำมัมมี่นี้เป็นไปตามความเชื่อของชาวอียิปต์ในเรื่องการ ฟื้นคืนชีพของผู้ตาย ซึ่งจะเป็นไปตามธรรมชาติเช่นเดียวกับการขึ้นและตกของพระอาทิตย์ที่ให้แสง สว่างและความมืด การตายหรือการแห้งเหี่ยวของพืชพันธุ์ธัญญาหาร


 
ใน ฤดูแห้งแล้งและกลับงอกงามเจริญเติบโตในฤดูเก็บเกี่ยว ดังนั้นความเชื่อของชาวอียิปต์ที่ว่าฟาโรห์ทรงเป็นเทพเจ้าและมนุษย์ในเวลา เดียวกัน การเก็บรักษาพระศพฟาโรห์จึงกลายเป็นพิธีสำคัญของอียิปต์ พีระมิอดของฟาโรห์จึงมีขนาดใหญ่โต และมีความสำคัญเท่าเทียมกับศาสนสถาน มีการตกแต่งวิจิตรสวยงามด้วยภาพเขียนประติมากรรม เครื่องเรือนและสิ่งประดับประดาที่มีค่าอันมากมาย การสร้างพีระมิดนิยมกันมากในสใยราชอาณาจักรเก่าในระยะเวลานี้อียิปต์มีความ เจริญรุ่งเรืองทางด้านวิทยาการ สามารถประดิษฐ์เครื่องมือในการสกัดหินและนำมาเรียงเป็นขั้นบันไดรูปกรวยสาม เหลี่ยมขนาดใหญ่ ต่อมาอียิปต์ได้สร้างพีระมิดพื้นข้างไม่เรียบไม่เป็นขั้นที่สำคัญได้แก่ มหาพีระมิดกิ-เซห์ และองค์ที่ใหญ่ที่สุดคือ พีระมิดที่เป็นสุสานของฟาโรห์ออปส์หรือคูฟู ข้างหน้าพีระมิดจะมีตัวสฟิงซ์(มีลักษณะตัวเป็นสิงโตหน้าเป็นคน ในการสร้างพีระมิดนี้ต้องใช้ชาวอียิปต์จำนวนนับแสนคนและค่าใช้จ่ายมหาศาล ซิ่งในทางปฎิบัติเป็นการบั่นทอนทางเศรษฐกิจและแรงงานของอียิปต์ อันนำความเสื่อมมาสู่ราชวงศ์อียิปต์ในที่สุด

สร้างโดย: 
น.ส.กานต์ชนิต พัฒนะอิ่ม เเละ นาง พีรทิพย์ สุคันธเมศวร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์