จิตรกรรมสมัยกลาง

   เมื่อจักรวรรดิโรมันเสื่อมสลาย ลงใน ค.ศ. 476  ยุโรปเข้าสู่สมัยกลาง   สังคมตะวันตกได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสถาบันคริสต์ศาสนาและระบอบการปกครองแบบฟิวดัส ( Feudalism) จนสามารถเป็นผู้ชี้นำสังคมทางด้านความเชื่อ  จริยธรรม  การดำเนินชีวิต  การปกครอง   ศิลปวัฒนธรรมและอื่น ๆ  ขุนนางสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการกำหนดฐานะและสิทธิต่าง ๆ   การส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในสมัยกลางสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวและอิทธิพลของศาสนาคริสต์และพวกขุนนาง ได้แก่  ศิลปะประเภท ศิลปะโกธิค ศิลปะโรมาเนสก์  ศิลปะไบแซนไทน์ อยู่ในสมัยกลาง 
   
สร้างโดย: 
นางสาว กรรภิรมย์ เนียมสุวรรณ / อาจารย์ สุทัศน์ ตั้งฮั่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์