การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระยะทางการเดินโดยใช้ขาอย่าง

รูปภาพของ pcc3119

ชื่อโครงงาน          การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระยะทางการเดินโดยใช้ขาต่อ

ระดับชั้น               มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

ประเภทของโครงงาน        การทดลอง

คณะผู้จัดทำ        

                                1. เด็กหญิงชนากานต์ บุญมา            เลขที่ 18

                                2. เด็กหญิงญาณินท์ โล่ห์สุวรรณ     เลขที่ 22

                                3. เด็กหญิงณัฐฌา ผูกพยนต์              เลขที่ 26

ครูที่ปรึกษา           นางสาวรัชนี เขียวเงิน

โรงเรียน                จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ที่อยู่                        86 หมู่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 


                                             http://kator.com%%%%%425424%%%%0568705654454334/

บทคัดย่อ              ขาต่อ  หรือ โก๋งเก๋ง สันนิษฐานว่าเกิดมาจากการที่ ในสมัยก่อนไม่มีรองเท้าใส่ จึงได้คิดค้นขาต่อขึ้นมา เพื่อใช้หลีกเลี่ยงการเดินด้วยเท้าเปล่า เพราะอาจมีอันตรายได้ ภายหลังมาเด็กๆ ทั้งหลายก็เริ่มหันมาเล่นขาต่อ เป็นการผึกความทรงตัวและสมาธิไปใ่น่ตัว จุดมุ่งหมายคือเพื่อนศึกษาชนิดของไม้ที่นำมาทำขาต่อ และความสูงของที่เหยียบ มีผลต่อระยะทางการเดินโดยใ้ช้ขาต่อ โดยแบ่งวิธีการทดลองเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาชนิดของไม้ที่นำมาทำขาต่อ ผลการทดลองพบว่า ไม้ไผ่สามารพเดินได้ไกลกว่าไม้มะขาม เนื่องจากไม้มะขามมีรูปร่างที่คดงอกว่าและผิวขรุขระ ทำให้สามารพทรงตัวได้ยากกว่าไม้ไผ่ที่รูปร่างทรงกระบอกและพื้นผิวเรียบ ตอนที่ 2 ศึกษาความสูงของที่เหยียบ ผลการทดลองพบว่า ที่เหยียบระดับต่ำจะสามารพทรงตัวได้ดีกว่าระดับสูง เพราะระดับสูงนอกจากจะบังคับทิศทางและทรงตัวยากแล้ว ยังส่งผลต่อความรู้สึกของมนุษย์ในแง่จิตวิทยา ว่าไม่ปลอดภัยอีกด้วย (ขาต่อคู่แรกสูง 30 ซม. คู่ที่สองสูง 50 ซม.) สรุปผลการทดลองพบว่าไม้ไผ่มีความสูง 30 ซม. จะสามารถเดินได้ระยะทางที่ไกลกว่าไม้มะขามที่มีความสูงของที่เหยียบเท่ากันหรือมากกว่า

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์