Future Simple Tense

 

      Future Simple Tense แสดงถึงอนาคตกาล คือ ทั้งที่ยังไม่เกิดขึ้น คำว่า Future (อนาคต) ก็คือ สิ่งที่ยังไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่า ด้วยความไม่แน่นอนนี่เอง รูปของ Future จึงมีหลายรูปด้วยกัน โดยจะบอกถึงโอกาสของการเกิดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งโดยปกติแล้วเราจะคุ้นกับรูป Will, Shall ว่าเป็น Future แต่จริงๆ แล้วยังมีอีกหลายรูปหลาย Tense ที่ให้ความหมายเป็น Future ได้เหมือนกับ Will, Shall ดังนี้

     1) รูป future ที่ใช้ will, shall
     2) รูป future ที่ใช้ present simple
     3) รูป future ที่ใช้ present continuous
     4) รูป future ที่ใช้ be going to
     5) รูป future ที่ใช้ future perfect
     6) รูป future ที่ใช้ future perfect continuous
     7) รูป future ที่ใช้ future continuous

ทั้ง 7 รูปข้างต้นนี้ล้วนแต่ให้ความหมายเป็นอนาคตได้ทั้งนั้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะนำรูปทั้งหมดนั้นมาใช้ในรูป future เพียงอย่างเดียว ที่บอกว่าเป็นอนาคตได้นั้นหมายเอาในบางแง่ที่สามารถนำมาใช้ในรูปอนาคตได้แต่ที่เป็นอนาคตตลอดเวลาได้ก็มีรูป will, shall และ be going to + v เท่านั้น ขอให้ศึกษาวิธีการใช้จากกฎเกณฑ์และตัวอย่างต่อไปนี้แล้วจะรู้ว่า ภาษอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด

           โครงสร้าง: S + will / shall + v.1

     will / shall ใช้เป็นกริยาช่วยเสมอ (เป็น modal auxiliary verb) กริยาแท้ที่ตามหลัง will shall จะเป็นกริยาช่องที่ 1 เสมอไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ตาม เช่น

       Please wait here. I will be back soon.
       กรุณารอที่นี่นะ ผมจะกลับมาเร็วๆนี้ (will ใช้ได้กับประธานทุกตัว ส่วน shall จะใช้กับประธาน I และ We โดยกริยาหลัง Will / Shall จะเป็นช่องที่ 1 เสมอ ประโยคข้างบนมี be เป็นกริยาแท้)

       I shall do it tomorrow.
       ผมจะทำสิ่งนี้ในวันพรุ่งนี้

การใช้ Future Simple Tense
1) ใช้ Future Simple Tense กับเหตุการณ์ที่เกิดในอนาคตโดยทั่วๆไป ที่ผู้พูดคิดหรือหวังว่าสิ่งที่กำลังพูดถึงอยู่นั้นจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งโดยมากแล้วจะมีคำ adverbs ดังต่อไปนี้อยู่ในประโยคด้วย

     tomorrow                     พรุ่งนี้
     next week                    สัปดาห์หน้า
     next month                  เดือนหน้า
     tonight                        คืนนี้
     later                            ในภายหลัง
     the day after tomorrow  มะรืนนี้
      soon                           เร็ว ๆ นี้

       Sakul will be back in Thailand next week.
       สกุลจะกลับประเทศไทยในสัปดาห์หน้า

       We shall buy a house in the city soon.
       พวกเราจะซื้อบ้านในตัวเมืองเร็ว ๆ นี้


หมายเหตุ:
1) ใช้ future tense กับการทำนายโดยใช้ได้ทั้งรูป will, shall และ be going to แต่ถ้าใช้ future tense ในรูป if clause (เป็นการทำนายเช่นกัน) จะใช้ได้เฉพาะรูป will, shall ห้ามใช้รูป be + going to

2) การคาดการณ์อาจจะมีคำว่า probably, sure, think, wonder เป็นต้น อยู่ในประโยคซึ่งความหมายของคำเหล่านี้จะเป็นการคาดการณ์

3) ใช้ future simple tense กับสิ่งที่ได้ตัดสินใจไว้แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแน่นอน หรือเป็นสิ่งที่วางแผนไว้แล้วว่าจะทำโดยใช้ future ในรูป be + going to + V.1 ไม่นิยมใช้ will, shall เช่น

       We are going to see a movie tonight.
       พวกเราจะไปดูหนังในคืนวันนี้ (ชวนกันไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะไปดู)

       Look at those black clouds. It’s going to rain.
       ดูเมฆพวกนั้นสิเดียวฝนก็จะตก (เห็นเมฆดำมากจึงคิดว่าฝนน่าจะตก)

4) ใช้ future simple tense กับการตัดสินใจ (decisions) การข่มขู่ (threats) การให้สัญญา (promises) การเสนอและการขอร้อง (offers and requests) ดังนี้

     4.1 future simple tense ที่ใช้กับการตัดสินใจ โดยปกติแล้วจะใช้ will เป็นตัวกำหนด (shall ไม่ค่อยถูกนำมาใช้ในรูป future ที่ใช้ในการตัดสินใจยกเว้นใช้ในประโยคคำถาม) เช่น

       The phone is ringing. I will answer it.
       โทรศัพท์กำลังดัง / ผมจะรับโทรศัพท์

       What shall we do?
       พวกเราควรทำอย่างไร (ถามว่าพวกเราควรตัดสินใจอย่างไร)

     4.2 ใช้ future simple tense กับการเสนอและขอร้อง (offers and requests) เช่น

       Will you give me that camera?
       ช่วยเอากล้องตัวนั้นให้ผมได้ไหม (จะให้หรือไม่ให้ต้องตัดสินใจ)

       Shall I use your room?
       ขอใช้ห้องของคุณได้ไหม

5) ใช้ future simple tense กับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดเป็นปกติหรือ จะเกิดเป็นประจำในอนาคต เช่น

       Summer will come again.
       ฤดูร้อนจะมาเยือนอีกครั้งแล้ว (ฤดูร้อนจะเวียนมาทุกปีแน่นอน)

       The birds will build nests.
       นกจะทำรัง (นกต้องทำรังเพื่ออยู่อาศัยเมื่อถึงฤดูของมัน)

 

 

สร้างโดย: 
น.ส.สภัทรา บุญดี,น.ส.สุปราณี ดำสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์