Future Continuous Tense

Future Continuous Tense เป็น Tense ที่บ่งถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดในช่วงเวลาที่แน่นอนในอนาคต โดยโครงสร้างจะมี verb to be (be) มาช่วยและ verb แท้จะอยู่ในรูป -ing ดังนี้

            โครงสร้าง: S + will / shall + be + V.ing

       John will be taking a nap in the afternoon.
       จอห์นจะนอนพักสักงีบในช่วงบ่าย

       I shall be reading the newspaper then.
       ถัดจากนั้นผมก็จะอ่านหนังสือพิมพ์

การใช้ Future Continuous Tense

1) ใช้ future continuous tense เพื่อบอกว่าการกระทำอย่างหนึ่งจะเกิดและดำเนินต่อเนื่องไปในเวลาเฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่งในอนาคต ซึ่งมักจะมีเวลาระบุไว้ในประโยค เช่น

       This time tomorrow I will be class.
       เวลานี้ในพรุ่งนี้ผมคงจะสอนหนังสืออยู่ในห้องเรียน

       At 8 o’clock this morning I will be writing my third book.
       เวลา 8 โมงเช้าที่จะถึงนี้ ผมคงจะกำลังเขียนหนังสือเล่มที่ 3 อยู่ (ตอนที่พูดอยู่นี้ยังไม่ถึง 8 โมง)

2) ใช้ future continuous tense กับเหตุการณ์ที่ผู้พูดมั่นใจว่าจะเกิดขึ้นเพราะมีการนัดหมายไว้แล้ว หรือสิ่งนั้นๆ ได้มีการตัดสินใจไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่น

       I will be staying here till Sunday.
       ผมจะพักอยู่ที่นี้จนถึงวันอาทิตย์หน้า

       The president will be meeting us next week.
       ท่านประธานจะมาพบพวกเราในสัปดาห์หน้า

3) ใช้ future continuous tense เป็นวิธีการถามที่สุภาพ เกี่ยวกับแผนงานของคนอื่น ที่ใช้ future continuous tense ถามก็เพื่อบอกถึงสิ่งที่ผู้พูดได้ตัดสินใจแล้ว แต่ไม่ต้องการให้คำถามนั้น กดดันหรือมีอิทธิพลต่อผู้ถูกถาม เช่น

       Will you be joining us tomorrow?
       พรุ่งนี้คุณจะมาร่วมสังสรรค์กับพวกเราไหม

       Will you be teaching English next term?
       เทอมการศึกษาหน้าคุณจะสอนวิชาภาษาอักฤษไหม

 

สร้างโดย: 
น.ส.สุภัทรา บุญดี,น.ส.สุปราณี ดำสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์