สมาชิก 3 ห้อง 1 แนะนำตัวเองด้วยจ้า

รูปภาพของ stpsomjai

ให้นักเรียนแนะนำตัวเอง
โดยบอกชื่อ  ชั้น  เลขที่  และบอก node ของเวบไซต์ของนักเรียนคัดลอกมาวางด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงอมรรัตน์ หมวกสันเทียะ และนางสาวหฤษฏี  สิงห์พลับ ชั้นม.3/1

www.thaigoodview.com/node/92197

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อน.ส.ยุภาพร  เทียนศรี เลขที่30 ม.3/1 และ น.ส.วาสนา  เพ็ชรพันธ์ เลขที่31 ม.3/1 ค่ะ

www.thaigoodview.com/blog/49165

http://www.thaigoodview.com/node92569
ด.ญ.กัญญารัตน์  เกษประทุม เลขที่ 17 ชั้นม3/1
และ ด.ญ.เกสร  เชียงม่วง เลขที่18 ชั้นม.3/1

http://www.thaigoodview.com/node/90467

นางสาวนพวรรณ   สะระพินธุ     ชั้นม.3/1      เลขที่21

นางสาวนริศรา      ปินตา         ชั้นม.3/1     เลขที่23 

 

 

ด.ญ ดลนภา  สุนทรเมธี และ น.ส ตรีรัตน์  เพียพล  เลขที่19และ20 ม.3/1

www.thaigoodview.com/node/49163

ส่งงานที่1 

ชื่อ เด็กหญิงนลิสา แก้วเมือง ชั้น ม.3/1 เลขที่ 24

ชื่อ นางสาวน้ำทิพย์ แหวนเงิน ชั้น ม.3/1 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/90467

ส่งงานครั้งที่1

เด็กหญิงศุภาลักษณ์ ผิวแดง ชั้นม.3/1 เลขที่34

นางสาวสุมิตตา สิงห์แก้ว ชั้นม.3/1 เลขที่35

www.thaigoodview.com/node/90467

ส่งงานชิ้นที่1 เด็กหญิงกัญจามาศ สิทธิการ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 16

www.thaigoodview.com/node/49159

เด็กหญิง ปณิดา ลุณวงค์ เลขที่ 28 และ เด็กหญิง ปิยนุช สุมะนา เลขที่ 29 ชั้น ม.3/1

www.thaigoodview.com/node/49196

ส่งงานชิ้นที่ นาย สุรพงษ์ อินทวงศ์ ม.3/1 เลขที่ 15
www.thaigoodview.com/node/49155

แล้วเพื่อนอีกคนที่นั่งคู่กันจะส่งใหม่หรือส่งด้วยกัน

ส่งงานครั้งที่1

เด็กหญิงนุศรา ยินยอม นางสาวบุษกร หวังใจชื่น ชั้น ม.3/1 เลขที่ 26-27

www.thaigoodview.com/node/92564

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์