ห้องส่งงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 9

รูปภาพของ pnppreecha

ส่งงานที่นี่ น๊ะ เฉพาะห้อง ม.6/9 อย่าลอกผลงานผู้อื่นมาส่งน๊ะ และอย่าลืมอ้างอิงแหล่งที่มาด้วย ส่งภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 05:59 น.

รูปภาพของ pnp32086
 
  ส่งงานค๊ะ !! 
 
 
 น.ส.อภิณัฐชา พุ่มเจริญ เลขที่ 34  
รูปภาพของ pnp32068

http://www.thaigoodview.com/node/95336

 

ส่งงานค้า   ครูขาาาาาาาา  ^^

 

นู๋ไม่ขอไรมากมายยยยยย   ขอแค่เกรดสวยๆๆ   นะค่ะ   ยิ่ง  ได้  4   ยิ่งดีค่ะ   

นู๋ หน้าด้านขอ  ครูก้น้านะให้นะค่ะ  นู่ว่า  555+

 

 

สงสารนู่เถอะนะค่ะ  ปีสุดท้ายแร้ว  จบออกไปอยากจะได้เกรด  สวยๆๆอะ

 

 

จุ๊ฟๆๆ

 

 

รูปภาพของ pnp31964

ส่งงานครับจาน

http://www.thaigoodview.com/node/95133

 

รูปภาพของ npn34360

ส่งงานค่ะอาจารย์Wink

ชื่อ น.ส.วริศรา  ทับทิม ม.6/9 เลขที่ 46

http://www.thaigoodview.com/node/95302

รูปภาพของ pnp32045

Smileส่งงานครับอาจารย์Cool

 ชื่อ นาย ณรงค์ฤทธิ์  ทิพย์บุญทรัพย์ ม.6/9 เลขที่ 16

http://www.thaigoodview.com/node/95298Embarassed

รูปภาพของ pnp32066

                                                                             Embarassedส่งงานค่ะ

                                                           ชื่อ น.ส. กนกลดา    ศรีดาสาตย์   ม.6/9

                                                       http://www.thaigoodview.com/node/95286

รูปภาพของ pnp32066

                                                                             Embarassedส่งงานค่ะ

                                                           ชื่อ น.ส. กนกลดา    ศรีดาสาตย์   ม.6/9

                                                       http://www.thaigoodview.com/node/95286

รูปภาพของ pnp32066

ส่งผิดค่ะเดี๋ยวส่งใหม่

รูปภาพของ pnp34317

 
  ส่งงานค่ะ นู๋ ชื่อ จันจิรา พ่วงทอง ห้อง ม.6/9 
 
 
 
รูปภาพของ pnp32066

                     การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

1. แนวคิดการสอนเขียนโปรแกรม

หลายครั้งที่ผมต้องเริ่มสอนเขียนโปรแกรม ให้นักเรียนกลุ่มใหม่ และก็ต้องบอกเล่า ด้วยประโยคเดิมทุกครั้งว่า "การเขียนโปรแกรม ทุกภาษานั้นเหมือนกัน" สิ่งที่แตกต่างกัน ของแต่ละภาษาคือ syntax แต่สิ่งที่เหมือนกันของทุกภาษาคือ การใช้ประสบการณ์จากภาษาหนึ่ง ไปใช้ในอีกภาษาหนึ่งได้ ด้วยการซึมซับ เรื่องของ Structure Programming จนเข้าใจ เพื่อควบคุมในสิ่งที่คล้าย ๆ กันคือ input, process และ output ซึ่งหมายความว่า ถ้าท่านเขียนโปรแกรมอะไร ในภาษาหนึ่งได้แล้ว การเขียนโปรแกรมแบบนั้น ในภาษาอื่นย่อมไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพียงแต่ต้องศึกษาถึง syntax หรือ รูปแบบการเขียนของภาษาใหม่นั้นเพิ่มเติม แล้วนำประสบการณ์ที่เคยเขียน ไปสั่งให้ภาษาใหม่ทำงานตามต้องการ ผมจึงมักสนับสนุนให้นักเรียน ได้ศึกษาภาษาที่ไม่มีตัวช่วยมาก เพื่อให้เข้าใจในหลักการ และขั้นตอนการทำงาน อย่างละเอียดชัดเจน จากการทำงานของตัวแปรภาษาที่มีตัวช่วยน้อย ทำงานบน dos สามารถแปลเป็น exe และ นำไปใช้ได้โดยไม่ยุ่งยาก เช่น c, pascal, basic, fox... หรือ clipper เป็นต้น

2. ความหมายของ Structure Programming
การโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง หรือ การโปรแกรมโครงสร้าง คือ การกำหนดขั้นตอนให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานโดยมีโครงสร้างการควบคุมพื้นฐาน 3 หลักการ ได้แก่ การทำงานแบบตามลำดับ(Sequence) การเลือกกระทำตามเงื่อนไข(Decision) และ การทำซ้ำ(Loop)
ตำราหลายเล่มจะขยายความออกไปว่า Decision แยกเป็น If และ Case ส่วน Loop แยกเป็น While และ Until ถ้าแยกให้ละเอียดก็อาจได้ถึง 5 หลักการ แต่ในที่นี้ขอนำเสนอไว้เพียง 3 หลักการ ดังนี้
2.1 การทำงานแบบตามลำดับ(Sequence) คือ การเขียนให้ทำงานจากบนลงล่าง เขียนคำสั่งเป็นบรรทัด และทำทีละบรรทัดจากบรรทัดบนสุดลงไปจนถึงบรรทัดล่างสุด สมมติให้มีการทำงาน 3 กระบวนการคือ อ่านข้อมูล คำนวณ และพิมพ์ จะเขียนเป็นผังงาน(Flowchart) ในแบบตามลำดับได้ตามภาพ
2.2 การเลือกกระทำตามเงื่อนไข(Decision) คือ การเขียนโปรแกรมเพื่อนำค่าไปเลือกกระทำ โดยปกติจะมีเหตุการณ์ให้ทำ 2 กระบวนการ คือเงื่อนไขเป็นจริงจะกระทำกระบวนการหนึ่ง และเป็นเท็จจะกระทำอีกกระบวนการหนึ่ง แต่ถ้าซับซ้อนมากขึ้น จะต้องใช้เงื่อนไขหลายชั้น เช่นการตัดเกรดนักศึกษา เป็นต้น ตัวอย่างผังงานนี้ จะแสดงผลการเลือกอย่างง่าย เพื่อกระทำกระบวนการเพียงกระบวนการเดียว
2.3 การทำซ้ำ(Repeation or Loop) คือ การทำกระบวนการหนึ่งหลายครั้ง โดยมีเงื่อนไขในการควบคุม หมายถึงการทำซ้ำเป็นหลักการที่ทำความเข้าใจได้ยากกว่า 2 รูปแบบแรก เพราะการเขียนโปรแกรมแต่ละภาษา จะไม่แสดงภาพอย่างชัดเจนเหมือนการเขียนผังงาน(Flowchart) ผู้เขียนโปรแกรมต้องจินตนาการ ถึงรูปแบบการทำงาน และใช้คำสั่งควบคุมด้วยตนเอง ตัวอย่างผังงานที่นำมาแสดงนี้เป็นการแสดงคำสั่งทำซ้ำ(do while) ซึ่งหมายถึงการทำซ้ำในขณะที่เป็นจริง และเลิกการทำซ้ำเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ

 

Sequence
Decision
Repeation

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.thaiall.com/flowchart

 


3. การเริ่มต้นเขียนโปรแกรม
เริ่มต้นเขียนโปรแกรม เริ่มต้นตรงไหน : สำหรับผม เมื่อได้มาทำหน้าที่สอนหนังสือ โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรมทุกภาษา ผมจะสอนให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมควบคุมตัวเลข เช่นการพิมพ์ 1 ถึง 10 หรือ สูตรคูณ หรือปิรามิดของตัวเลข ที่ต้องฝึกใช้ Structure Programming ให้ชำนาญ และปัญหาก็เกิดขึ้นทุกครั้ง คือ "นักเรียนบ่นว่าไม่ชอบเขียน ไม่มีประโยชน์" หรือ "เขียนไม่ได้ ถึงเขียนได้ ก็ไม่รู้จะเขียนไปทำไม" แล้วผมก็ต้องกลับไปอธิบายอีกครั้งว่า การเริ่มต้นแบบนี้ "จะทำให้รู้จักควบคุมโปรแกรม ตามหลักการของโปรแกรมแบบมีโครงสร้างได้ชำนาญขึ้น รู้จักเรียนรู้ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมทั้งรู้จักแก้ไข Syntax พื้นฐานไม่ให้ผิดพลาด เมื่อสามารถเขียนโปรแกรมในระดับต่อ ๆ ไปได้"
  เริ่มต้นเขียนโปรแกรมทำอย่างไร (จากหนังสือ พื้นฐานเว็บมาสเตอร์บทที่ 17)

   

 1. เลือกภาษา สำหรับนักเรียน นักศึกษานั้นง่ายที่จะเลือก เพราะอาจารย์คอยชี้แนะ
 2. หาแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากห้องสมุด ถ้าท่านไม่มีอะไรอยู่ในมือเลย คงนึกโครงสร้างภาษาไม่ออกเป็นแน่
 3. หาตัวแปลภาษา ทุกภาษาต้องมีตัวแปลภาษา มีหลายภาษาที่ถูกสร้างเป็น Free compiler ต้องหาดู
 4. เขียนโปรแกรมตัวแรกที่ง่าย เช่น พิมพ์เลข 5 เป็นต้น
 5. ศึกษาการทำซ้ำ และการเลือกตามเงื่อนไข เช่นพิมพ์สูตรคูณ หรือพิมพ์ 1 ถึง 10 เป็นต้น
 6. ติดต่อแฟ้มข้อมูล เพื่ออ่านมาแสดงผล หรือปรับปรุงข้อมูลได้
 7. เขียนเมนู เพื่อเลือกกระทำโปรแกรมตามตัวเลือก
 8. ทำรายงานจากการเชื่อมแฟ้มหลายแฟ้ม โดยกำหนดได้หลายตัวเลือก
 9. เขียนโปรแกรมเพิ่มข้อมูล เช่น ซื้อ ขาย ยืม คืน หรือโปรแกรมลงทะเบียนนักศึกษาแต่ละภาคเรียนเป็นต้น
 10. สร้างโปรแกรมขึ้นมาระบบหนึ่งให้สมบูรณ์ (ความสมบูรณ์ก็คือการสนองทุกความต้องการของผู้ใช้)

 


 

4. การบ้านคือ บันไดสู่ประสบการณ์
การบ้าน (Project) : การสั่งงานให้นักเรียนได้ทำ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ผมได้เรียนแบบอาจารย์ที่เคยสอนผมเสมอ คือ สั่งงานเกือบทุกชั่วโมงเรียน ยกเว้นเทศกาล หรือวันหยุดราชการ ที่เว้นให้นักเรียนได้พักบ้าง สำหรับ project จะต้องใช้หลักการที่สำคัญทั้งหมดที่ได้เรียนมา หรือที่ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ด้วยตนเอง และต้องใหญ่พอที่จะใช้เวลาทำทั้งสัปดาห์ไม่เสร็จ แต่จะต้องใช้เวลาทำอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งภาคเรียน การยอมรับคำวิงวอนให้ลดงานของนักเรียนนั้น อาจทำได้ตามความเหมาะสม กับบทเรียนที่ได้สอนไป แต่ขนาดงานก็ไม่ควรน้อยกว่า การทำให้นักศึกษา ได้ฝึกฝน และใช้เวลาศึกษาด้วยตนเอง (Self learning) อย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อทำให้โครงงานสำเร็จลุล่วง และในบางวิชาของการเขียนโปรแกรม ควรมีโครงงานทั้งก่อนสอบกลางภาค และปลายภาค คือมี Project 2 ชิ้น ในวิชานั้น และที่สำคัญที่สำคัญที่สุดสำหรับหลักการสั่งงานของผมคือ งานชิ้นใหญ่จะต้องเป็นงานเดี่ยว เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสทำด้วยตนเอง มีความภูมิใจในความสำเร็จ และเป็นผู้รับผิดชอบขั้นตอนทั้งหมดด้วยตนเอง ผมจะไม่มอบ project ชิ้นใหญ่เป็นงานกลุ่ม เพราะไม่ต้องการให้นักเรียนคนใดเลย พลาดขบวนการเรียนรู้ แม้แต่ขั้นตอนเดียว และอาจารย์จะต้องมีเวลาที่จะตอบข้อซักถามเสมอ เพราะบ่อยครั้งที่อาจจะสอนผิด สั่งงานผิด นักเรียนนั่งหลับ นักเรียนจดผิด หนังสืออ้างอิงเขียนผิด หรือแม้แต่การตรวจงานผิดของอาจารย์ ก็เป็นได้
กรกฎาคม 2545 หลังจากผมสอนมาสิบปี พบว่าการมอบหมายงานให้นักศึกษาไปทำงานในคอมพิวเตอร์ที่บ้าน โดยให้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ประสบความล้มเหลวมาโดยตลอด เพราะมีนักศึกษาส่วนหนึ่ง ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่สนใจที่จะเขียนโปรแกรม ไม่ต้องการที่จะคิด และยอมแพ้ ทุกครั้งที่ให้เขียนโปรแกรมง่าย ๆ ทั้ง ๆ ที่มีโปรแกรมยาก ๆ รออยู่อีกมากมาย แต่นักศึกษาทำไม่ได้ จึงนึกการให้งานแบบล่าสุดออกคือ การให้ลอกโปรแกรมด้วยมือ เช่น มีโปรแกรมง่าย ๆ หรือควรรู้อยู่ 15 โปรแกรม จึงมอบหมายให้ลอกลงกระดาษ 4 รอบ และให้เสร็จใน 1 สัปดาห์ ผลที่ได้คือนักศึกษาได้อ่านหนังสือ จดจำรูปแบบภาษาได้มากขึ้น งานที่ให้ลอกไม่ได้หยุดที่ 60 โปรแกรม แต่มากขึ้น หรือน้อยลงขึ้นกับความเข้าใจ และเนื้อหาที่สอน การทำให้นักศึกษา คิดเป็น และแก้ปัญหาโจทย์ได้ เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องสอนในห้องปฏิบัติการ ส่วนการจำรูปแบบคำสั่งไม่ได้ แก้ไขได้ด้วยการสั่งให้ลอกโปรแกรมเท่านั้น ความคาดหวังของผู้สอนว่านักศึกษาจะตั้งใจเรียน แล้วกลับไปทำคอมพิวเตอร์ที่บ้าน โดยไม่ลอกเพื่อนเพียงอย่างเดียว ผมทำมา 10 ปี แต่ไม่ได้ผลเลย

 


 

5. ตัวอย่างโจทย์ปิรามิด คือแบบฝึกหัดที่ยาก

 

ตัวอย่างปิรามิดที่มอบหมายให้นักศึกษาไปเขียน (ผมใช้สอนในทุกภาษาที่ผมสอนทีเดียว)

 

																		1.11******11 22****22 33**33  4444Source Code .java									
									

 

																		2.123***234****345*****456******Source Code .java									
									

 

																		3.15*****26******37*******48********Source Code .java									
									

 

																		4.*1**212***32123****4321234Source Code .java									
									

 

																		5.  11 2**2 3****34******4 3****3 2**2  11									
									

 

																		6. (java % and /)1010101010101 10101010101 101010101  1010101  10101   101   1									
									

 

																		7.   111   12221  1233321  123444321 12345554321 1234566654321123456777654321									
									

 

																		8.123** 234*** 345****  456*****  567******   678*******   789********									
									

 

																		9.111111111 2222222 33333  444  5									
									

 

																		10.  151  12421 1233321 12342432112345154321									
									

 

																		11.  11  2 2 3 3 4  45  5									
									

 

																		12.123456789 2345678 34567  456  5									
									

 

																		13.987654321 7654321  54321   321    1									
									

 

																		14.12    21 23   32 34  43  45 54  5665									
									

 

																		15. (2 * i - 1)11111 111112222  2222333   33344    445     5									
									

 

																		16.1    *21   **321  ***4321 ****54321*****									
									

 

																		17.1919191928282828373737374646464655555555									
									

 

																		18.1*1*****91**2****83***3***74****4**65*****5*5									
									

 

																		19.1*********52******** 43******* 34******  25*****  1									
									

 

																		20.1*122**22333***3334444****444455555*****55555									
									

 

																		21.*******1*7******2**6*****3***5****4****4***5*****3									
									

 

																		22.*111111111** 2222222 ** 33333 **  444  **  5  *									
									

 

																		23.1******12***** 23**** 34***  45**  5									
									

 

																		24.1*11111111112***222222223*****3333334*******44445*********55									
									

 

																		25.****5********444******33333****2222222**111111111*									
									

 

																		26.11111*2222**333***44****5*****									
									

 

																		27.1 *2 **3  ***4  ****5   *****									
									

 

																		28.54321*123455432***2345543*****34554*******455*********5									
									

 

																		29.1*3***2*4****3*5*****4*6******5*7*******									
									

 

																		30.*********1 *******21 *****321  ***4321  *54321									
									

 

																		31.11111*****2222 ****333  ***44   **5    *									
									

 

																		32.1234567***3123456****412345*****51234******6123*******7									
									

 

																		33.  *  *** *****  ***  *									
									

 

																		34.  *  *2* *232*  *2*  *									
									

 

																		35.  1*1*2  2*3*4  3*5*6  4*7*8  5*9*10									
									

 

																		36.123*32123***323*****323***32123*321									
									

 


6. ตัวอย่างโปรแกรมภาษา Pascal
ได้รับ mail จากคุณ ditthapong itthiwatthawong <ryojung@samart.co.th>
ว่าเขียน ปิรามิดด้วย pascal แบบเลือกตัวอักษรได้ เขียนอย่างไร ผมจึงเขียนไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างดังข้างล่างนี้
โปรแกรมนี้รอรับตัวอักษรจากแป้นพิมพ์ แล้วนำไปใช้กำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์
เช่น ส่งอักษร D ก็จะพิมพ์บรรทัด A ถึง บรรทัด D และถ้าส่งอักษร E ก็จะพิมพ์บรรทัด A ถึง บรรทัด E เป็นต้น

รหัสต้นฉบับ (Source Code) ผลลัพธ์ (Output)

 

																		var  i,j : integer;  c : char;begin  writeln ('What is your english character?');  readln (c);  c := upcase(c);  writeln ('======');  for i := 65 to ord(c) do  begin   for j := 65 to i do write(chr(j));   writeln;  end;  readln;end.									
									

 

																		What is your english character?F======AABABCABCDABCDEABCDEF									
									

  เมื่อเช้านี้น้องเค้า mail ถึงผมอีกว่า ใช้ function ที่ครูยังไม่สอน
  ผมจึงเขียนใหม่แบบที่ไม่ต้องใช้ function รู้สึกง่ายกว่าเดิมอีกครับ
รหัสต้นฉบับ (Source Code) ผลลัพธ์ (Output)

 

																		var c,d,g : char;begin  writeln ('What is your english character?');  readln (g);  for c := 'A' to g do  begin   for d:= 'A' to c do write(d);   writeln;  end;  readln;end.									
									

 

																		What is your english character?DAABABCABCD									
									

 


7. ตัวอย่างโปรแกรมภาษา Java Script
ได้รับ mail จากคุณ surasak boonarch <putter_@yahoo.com>
ว่าเขียน ปิรามิดด้วย java ได้ไหม อย่างไร ผมจึงเขียนไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างดังข้างล่างนี้

 

รหัสต้นฉบับ (Source Code) ผลลัพธ์ (Output)

 

																		<body><font face="fixedsys" size=0><script language="JavaScript" type="text/javascript"><!--var k = 5;for(i=1;i<=k;i++) { document.write( i + "<br>")}// --></script></body>									
									

 

																		12345									
									

 

รหัสต้นฉบับ (Source Code) ผลลัพธ์ (Output)

 

																		<html><title>teachp02.htm</title><body><font face="fixedsys" size=0><script language="JavaScript" type="text/javascript"><!--var k = 5;for(i=1;i<=k;i++) { document.write( i + " - ") for(j=1;j<=i;j++) {  document.write( 11 - j - i ) } document.write("<br>")}// --></script></body></html>									
									

 

																		1 - 92 - 873 - 7654 - 65435 - 54321									
									

 

รหัสต้นฉบับ (Source Code) ผลลัพธ์ (Output)

 

																		<html><title>teachp01.htm</title><body><font face="fixedsys" size=0><pre><script language="JavaScript" type="text/javascript"><!--var k = 9;for(i=1;i<=k;i++) { for(j=1;j<=k-i+1;j++) { document.write( " " ) } for(j=1;j<=i;j++) { document.write( j ) } document.write( i ) for(j=i;j>=1;j--) { document.write( j ) } document.write("<br>")}// --></script></body></html>									
									

 

																		    111    12221   1233321   123444321  12345554321  1234566654321 123456777654321 123456788876543211234567899987654321									
									

 

 

8. แบ่งระดับการเขียนโปรแกรม 4 ระดับ
  ระดับในการเขียนโปรแกรมมีหลายระดับ
 1. เขียนตามที่ครูสอน ( ระดับต้น )
 2. เขียนโครงงานส่งครู ( ระดับกลาง )
 3. เขียนโปรแกรมประยุกต์ไว้ใช้งาน ( ระดับสูง )
 4. เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุให้ถูกเรียกใช้ภายหลัง ( ระดับมืออาชีพ )
  นักเรียนบางคนเก่งกว่าอาจารย์อีกครับ เพราะศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์นั้น ปฏิบัติง่ายกว่าทฤษฏีเยอะ หมายความว่า การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จะเข้าใจได้ทันที โดยไม่ต้องมีคำอธิบาย การฟังบรรยาย จะได้เพียงแนวคิด แต่จะไม่ทำให้เกิดความชำนาญ และนำไปประยุกต์ใช้ได้ ดังนั้นเมื่อฟังบรรยายในห้องเรียนแล้ว จะต้องนำไปทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง จึงจะเกิดผล ให้เห็นชัดเจน - ไม่ใช่เรื่องแปลก ที่นักเรียนมากมายศึกษาด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง และมีความรู้มากมายได้ลึกซึ้งกว่าอาจารย์ผู้สอน .. โดยเฉพาะผู้สอนที่ไม่พยายามหาประสบการณ์เพิ่มเติมจากการปฏิบัติจริง ...
รูปภาพของ pnp34311

นายพงศธร  รอดจากทุกข์ ม6/9 เลขที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/95280

ส่งงานครับ อ.ปรีชา ขอโทษทีนะครับที่ส่งช้า ตรวจหัยหน่อยนะครับ

รูปภาพของ pnp31709

 

ธนพล แสนสวัสดิ์ เลขที่4

http://thaigoodview.com/node/95240

รูปภาพของ pnp34312

 

ภัทรพงศ์ ชะเอมสินธุ์

http://thaigoodview.com/node/95239

รูปภาพของ pnp31992

ส่งงานครับ อาจารย์

นาย เจตริน  จันทร์แจ่มหล้า ม.6/9 เลขที่ 13

http://thaigoodview.com/node/95238

รูปภาพของ pnp34321

ส่งงานค่ะอาจารย์

นางสาว ธัญพร  กล่อมสกุล เลชที่ 40 ม.6/9

http://thaigoodview.com/node/95225

รูปภาพของ pnp31984

ส่งงานค่ะ 

 http://www.thaigoodview.com/node/95229

 

ขอเกรด 4 นะค่ะคุณครู

 

ขอบคุณค่ะLaughing 

รูปภาพของ pnp34309

 

ส่งงาน จร้า

http://www.thaigoodview.com/node/95221

Yell

รูปภาพของ pnp31705

 

ส่งงานครับ !!!

http://www.thaigoodview.com/node/95199

โอมเพี่ยง !! เกรด 4 อิอิ

รูปภาพของ pnp31702

งานครับๆๆ

 

http://www.thaigoodview.com/node/95185

 

???????????????????????????????????? 

รูปภาพของ pnp31743
 
อารีย์  ส่งงานคร๊ะ
 
 
:P 
รูปภาพของ pnp31730
ส่งงานกันๆๆๆ ฮิฮิ
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
รูปภาพของ pnp31939

 

งานคร๊าาา>>>> http://www.thaigoodview.com/node/95190

รูปภาพของ pnp31919

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/95193  <<<   ส่งงานครับ

รูปภาพของ pnp31822

 ส่งงานคร๊าบบ

 

http://www.thaigoodview.com/node/95195

 

--------------------------- 

รูปภาพของ pnp34355

ส่งงานคร๊าา

 

http://www.thaigoodview.com/node/95198 

 

******************** 

รูปภาพของ pnp34319
ส่งงาน...
 
 
.......................................... 
รูปภาพของ pnp34318
 ส่งงานๆๆ
 
 
นางสาวชลิดา  ชาติน้ำเพชร  
รูปภาพของ pnp34325

ส่งงานค่ะคุณครู

http://www.thaigoodview.com/node/95154

นางสาวลลิตา  เชยชุ่ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖/๙  เลขที่  ๔๒

ขอบคุณค่ะคุณครู

รูปภาพของ pnp32023

 

ส่งงานคับคุรครู

ข้าไปหน่อยนะคับ แต่เนื้อหาเปรี๊ย!

http://www.thaigoodview.com/node/95142

รูปภาพของ pnp31973

http://www.thaigoodview.com/node/95146

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์