ลำดับราชวงศ์อียิปต์โบราณ

ลำดับราชวงศ์อียิปต์โบราณ

ปลายยุคก่อนราชวงศ์ ราว 3100 ปีก่อน ค.ศ.

        ในช่วงปลายยุคก่อนราชวงศ์ มีการแยกการปกครองออกเป็น 2 อาณาจักร คือ อียิปต์เหนือ และอียิปต์ใต้

อียิปต์เหนือ

  
อียิปต์เหนือ หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม "Red
Land"
ประกอบด้วยอาณาเขตทางตอนล่างของแม่น้ำไนล์ รวมไปถึงทะเลทรายรอบข้าง
โดยมีผู้ปกครองดังนี้

 • ฟาโรห์สกอร์เปียนที่ 1
 • ฟาโรห์โร
 • ฟาโรห์กา
 • คิง สกอร์เปียน
 • ฟาโรห์นาร์เมอร์

อียิปต์ใต้

  
อิยิปต์ใต้ หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม "Black
Land"
ประกอบด้วยอาณาเขตทางตอนเหนือของแม่น้ำไนล์
รวมไปถึงพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์ มีผู้ปกครองดังนี้

 • ฟาโรห์ตีอู
 • ฟาโรห์เทช
 • ฟาโรห์เซคีอู
 • ฟาโรห์วาสเนอร์

 

 

ราชวงศ์ต้นๆ ราว 2950-2575 ปีก่อน ค.ศ.

 

        ราชวงศ์ที่หนึ่ง

 • ฟาโรห์เมเนส
 • ฟาโรห์ฮอร์-อฮา
 • ฟาโรห์ดเจอร์
 • ฟาโรห์ดเจต
 • พระราชินีเมอร์นีท
 • ฟาโรห์เดน
 • ฟาโรห์อเนดจิบ
 • ฟาโรห์เซเมอร์เคต
 • ฟาโรห์กาอา

 

        ราชวงศ์ที่สอง

 • ฟาโรห์โฮเตปเซเคมวี
 • ฟาโรห์เรเนบ
 • ฟาโรห์นินเอทเจอร์
 • ฟาโรห์เพริบเซน
 • ฟาโรห์เซเคมอิบ
 • ฟาโรห์คาเซเคมวี

 

        ราชวงศ์ที่สาม

 • โจเซอร์
 • เนบกาที่หนึ่ง
 • คาบา
 • ฮูนิ

 

 

ราชอาณาจักรเก่า ราว 2575-2510 ปีก่อน ค.ศ.

 

        ราชวงศ์ที่สี่

 • สเนฟรู
 • คูฟู
 • เจดีเฟร
 • คาเฟร
 • เนบกาที่สอง
 • เมนเคอเร
 • เชปซีสกาฟ

 

        ราชวงศ์ที่ห้า

 • ยูเซอร์คาฟ
 • ซาฮูเร
 • เนเฟออิร์คาเร
 • เชปเซสคาเร
 • เนเฟเรเฟร
 • นูเซอร์เร
 • เมนเคาฮอร์
 • เจดคาเร
 • อูนาส

 

        ราชวงศ์ที่หก

 • เตติ
 • เปปิที่หนึ่ง
 • เมเรนเรที่หนึ่ง
 • เปปิที่สอง
 • เมเรนเรที่สอง

 

       ราชวงศ์ที่เจ็ดและแปด

 • กาคาเร
 • เนเฟอร์เคาเร
 • เนเฟอร์เคาฮอร์
 • เนเฟออิร์คาเรที่สอง

 

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์