ลำดับราชวงศ์อียิปต์โบราณ1

ช่วงต่อที่หนึ่ง ราว 2125-1975 ปีก่อน ค.ศ.

 

        ราชวงศ์ที่เก้าและสิบ

 

เมืองหลวงอยู่ที่ เฮเรคลีโอโพลิส

 • เมริอิบเร
 • เคติ
 • เมริคาเร
 • ไอติ

 

      ราชวงศ์ที่สิบเอ็ด

 

เมืองหลวงอยู่ที่ ธีบส์

 • เมนทูโฮเตปที่หนึ่ง
 • อินโยเตฟที่หนึ่ง
 • อินโยเตฟที่สอง
 • อินโยเตฟที่สาม

 

 

ราชอาณาจักรกลาง ราว 1975-1640 ปีก่อน ค.ศ.

 • เมนทูโฮเตปที่สอง (เนปเฮเพเตร)
 • เมนทูโฮเตปที่สาม
 • เมนทูโฮเตปที่สี่

 

      ราชวงศ์ที่สิบสอง

 • อเมเนมเฮตที่หนึ่ง
 • เซนุสเรตที่หนึ่ง
 • อเมเนมเฮตที่สอง
 • เซนุสเรตที่สอง
 • เซนุสเรตที่สาม
 • อเมเนมเฮตที่สาม
 • อเมเนมเฮตที่สี่
 • ราชินีโซเบคเนฟรู

 

      ราชวงศ์ที่สิบสาม

 • เวกาฟ
 • อเมเนมเฮตที่ห้า
 • ฮาร์เนดจ์เฮริโอเทฟ
 • อเมนีกีเมา
 • เซเบคโฮเตปที่หนึ่ง
 • ฮอร์
 • อเมเนมเฮตที่เจ็ด
 • เซเบคโฮเตปที่สอง
 • เคนด์เจอร์
 • เซเบคโฮเตปที่สาม
 • เนเฟอร์โฮเตปที่หนึ่ง
 • เซเบคโฮเตปที่สี่
 • เซเบคโฮเตปที่ห้า
 • อัยย์ (ราชวงส์ที่สิบสาม)
 • เมนทูเอมซาฟ
 • เดดูโมสที่สอง
 • เนเฟอร์โฮเตปที่สาม

 

 

ช่วงต่อที่สอง ราว 1630-1520 ปีก่อน ค.ศ.

 

        ราชวงศ์ที่สิบสี่

 • เนเฮซี

 

       ราชวงศ์ที่สิบห้าและสิบหก

 • ฟาโรห์เป็นชาวฮิกซอส
 • เชชิ
 • คยาน
 • อเปปิ
 • คามูดิ

 

       ราชวงศ์ที่สิบเจ็ด

 

เมืองหลวงอยู่ที่ ธีบส์

 • อินโยเตฟที่ห้า
 • เซเบคเอมซาฟที่หนึ่ง
 • เนบิเรเยรอว์
 • เซเบคเอมซาฟที่สอง
 • ตาโอที่หนึ่ง
 • ตาโอที่สอง
 • คาโมส

 

 

ราชอาณาจักรใหม่ ราว 1539-1075 ปีก่อน ค.ศ.

 

        ราชวงศ์ที่สิบแปด

 • อาโมส
 • อเมนโฮเตปที่หนึ่ง
 • ทุตโมสที่หนึ่ง
 • ทุตโมสที่สอง
 • ราชินีฮัตเชปซุต
 • ทุตโมเสสที่สาม
 • อเมนโฮเตปที่สอง
 • ทุตโมสที่สี่
 • อเมนโฮเตปที่สาม
 • อเคนาเตน (อเมนโฮเตปที่สี่)
 • สเมงห์กาเร
 • ราชินีอันเคตเคปรูเร
 • ตุตันคามุน
 • อัยย์ (ราชวงศ์ที่สิบแปด)
 • โฮเรมเฮบ

 

       ราชวงศ์ที่สิบเก้า

 • รามเสสที่หนึ่ง
 • เซติที่หนึ่ง
 • รามเสสที่สอง
 • เมเรนพตาห์
 • เซติที่สอง/อเมนเมสเซ
 • ซิพตาห์
 • ราชินีทาวอสเรต

 

        ราชวงศ์ที่ยี่สิบ

 • เซทนัคห์เต
 • รามเสสที่สาม
 • รามเสสที่สี่
 • รามเสสที่ห้า
 • รามเสสที่หก
 • รามเสสที่เจ็ด
 • รามเสสที่แปด
 • รามเสสที่เก้า
 • รามเสสที่สิบ
 • รามเสสที่สิบเอ็ด
 
 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์